Anneli Jäätteenmäki

From Wikiquote
Jump to navigation Jump to search

Anneli Jäätteenmäki, Finnish politician, ex-prime minister of Finland.

  • "Olen yrittänyt puhua mahdollisimman totta." ("I've tried to speak as true as I can.")
  • "En ollut näitäkään pyytänyt ja ne tulivat minulle yllätyksenä." ("I hadn't requested these, and they came as a surprise to me.")
    • about Iraq-gate papers
  • "En ole saanut mitään papereita. Minulla on kaksi korvaa, ja olen kuullut kaikenlaista." ("I haven't got any papers. I have two ears, and I've heard many things.")
    • when she was suspected to have leaked confidential information from classified Foreign Ministry documents
  • "En voi paljastaa lähdettäni." ("I can't reveal my informant.")
  • "En tiedä, kuka tietoja vuotaa." ("I don't know by whom is the information leaking.")
  • "Välttelevistä lausunnoista on ymmärrettävästi syntynyt epäjohdonmukainen kuva. Uskon, että nyt esittämieni tietojen valossa muodostuu oikea kuva." ("It's understandable that the avoiding statements have created an illogical image. I believe that the information I will now present will be helpful to form a correct image.")
Wikipedia
Wikipedia has an article about: