Talk:Maltese proverbs

From Wikiquote
Jump to navigation Jump to search

Unsourced[edit]

A[edit]

 • Agħlaq il-bieb qabel taħrab id-debba.(Close the door before the mare escapes.)
 • Agħmel il-ġid u nsih, agħmel id-deni u ftakar fih.(Do good things and forget them, do bad things and remember them.)
 • Agħtini xortija u itfagħni l-baħar.(Give me the luck and throw me at sea.)
 • Aħjar għasfur f'idejk milli mija fl-ajru.(A bird in your hands is better then one hundred in the sky.)
 • Aħjar ħabib fis-suq minn mitt skud fis-senduq.(A friend in the market is better then one hundred gold coins in the chest.)
 • Aħjar uff milli aħħ. (A bore is better than a bruise.)
 • Aħseb fil-ħażin biex it-tajjeb ma jonqosx. (Think in a pessimist way so that good things happen.)
 • Alla fina u aħna fih; kulma jagħmel għalina, kulma nagħmlu għalih. (God is in us an we are in him; everything he does is for us, everything we do is for him.)
 • Alla fuq kollox u fuq kulħadd, xemx u xita jibgħat għal kulħadd. (God is above everything and above everyone, he sends sun and rain for everyone.)
 • Alla jagħlaq bieb u jiftaħ mija. (God closes a door and opens one hundred.)
 • Alla ma jħallasx bin-nhar ta' Sibt. (God doesn't pay on Saturdays.)
 • April ħobżna fil-mindil. (In April our bread is in the cloth.)
 • Awissu x-xemx taħarqu u x-xita tmissu. (August is burnt by the sun while only touched by rain.)

B[edit]

 • B'demm il-fqir ġid qatt ma jsir. (With poor's blood good things never happen.)
 • B'riħ jew b'riefnu, minn hawn irridu nsiefru. (With wind or hurricane, from here we have to go.)
 • B'riħet l-għarusa kielet il-qattusa. (Thanks to the bride the cat ate.)
 • Bajda tas-sultan titħallas b'dundjan. (A king's egg is bought with a turkey.)
 • Bil-flus tagħmel triq fl-baħar. (With money one can build a road on the sea.)
 • Bil-kelma t-tajba toħroġ il-far mit-tqajba. (With the good word on brings out the rat from the hole.)
 • Bil-qatra l-qatra timtela l-ġarra. (Drop after drop,a whole pitcher is filled.)
 • Bin is-sengħa għandu nofsha. (A craftsman's son has half of his father's craft.)
 • Bniedem avżat nofsu armat. (An alerted man is half armoured.)
 • Bormot ġarek tfuħ aktar minn ta' darek. (The neighbour's pan smells better then the pan at home.)

D[edit]

 • Dak li jagħmel Alla ma jħassru ħadd. (Nobody is allowed to rub off the things God gave you)

No one can undo that which God created.

E[edit]

 • Erfa' u sorr għal meta tiġi bżonn. (Pack and bundle for moments of need.)
 • Erba' għajnejn ahjar min tnejn. (Four eyes are better than two.)
 • Ebda saba' ma jixbah lill iehor. (No finger is like another.)
 • Ebda warda bla xewka. (Every beautiful flower has thorns.)

F[edit]

 • F'Awissu l-għeneb iħallik tmissu. (In August the grapes let you touch them.)
 • F'marqad il-mogħoż ma ssibx sbul. (You don't find harvest in goat farms.)
 • Fejn jidħlu l-interessi m'hemmx permessi. (Where there are interests there aren't permissions.)
 • Fi Frar, kull laqxa ttella' l-inwar. (In February, every piece is a need object.)
 • Fil-bnazzi kulħadd baħri.(In fine weather everyone is a good sailor.)
 • Frar fawwâr jimla l-bjar. (February fills the wells.)
 • Fejn ma tafx tindaħalx. (Where you don't know is better to don't try it.)
 • Fejn tħobb il-qalb jimxu r-riġlejn. (The legs go where the heart loves.)
 • Fl-aħħar tal-mazzita ssib iż-żbiba. (At black pudding's end you'll find a raisin.)
 • Ftit u tajjeb aħjar minn wisq u ħażin. (Little and good is better than many and bad.)

Ġ[edit]

 • Ġimgħa bla ħlas, ġisem bla ras. (A week without wage, is like a body without a head.)
 • Ġunju ġunjett inehhi l-qmis u d-dublett. (June sweet June, remove shirt and skirt.)
 • Ġurdien xiħ ma jiekolx ġobon. (An old mouse does not eat cheese.)
 • Girien f'darek, ġurdien f'għamarek. (Neighbours in your house are like a mouse in your furniture.)

===Għ=== bil ingliz

 • Għaċ-ċrieket u għall-imsielet baqgħet bla ma kielet. (For the rings and for the earings didn't eat anything.)
 • Għajn ma tara, qalb ma tuġa'. (A blind eye, a non broken heart.)
 • Għajnejn morda ma jridux dawl. (Sick eyes don't want light.)
 • Għal ħabba bżar tilef il-borma. (For a tick of pepper lose the pan.)
 • Għal kull għadma hawn mitt kelb. (For every bone there are one hundred dogs.)
 • Għal kull ħabta hawn mannara. (For every knock there is an axe.)
 • Għal Mejju aħsad imqar kien plejju. (In May harvest everything also the flowers.)
 • Għal San Luqa fiż-żara' tistaħba għattuqa. (Till St. Luke the sead have to be under the lid.)
 • Għal San Mikiel lesti x-xemgħa u l-gandlier. (Till St. Micheal buy the candle and the candlestick.)
 • Għal San Tumas il-jum jagħmel pass ta' ħmar qammâs. (Till St. Thomas the daylight make a phase like a jumping donkey.)
 • Għalhekk l-għaġuża ma tridx tmut għax tikber u titgħallem. (That's why the decrepit don't want to die because grow and learn.)
 • Għall-magħmul m'hemmx kunsill. (For the made think there isn't a council.)
 • Għan-niżla kull qaddis jgħin. (For the easy task every saint help.)
 • Għin ruħek biex Alla jgħinek. (Help yourself and God will help you.)

Ħ[edit]

 • Ħadd ma jagħmel xejn għal xejn. (Nobody makes nothing for nothing.)
 • Ħadd ma jagħti milli m'għandux. (Nobody gives things that he/she doesn't have.)
 • Ħadd wara Ħadd, fl-aħħar tasal ta' kulħadd. (Sunday after Sunday, at last arrive of everyone.)
 • Ħamiema bla ħjiena s-seqer itemmha. (A pigeon without a wise mind the falcon eat it.)
 • Ħanżir taqtagħlu denbu ħanżir jibqa'. (A pig without a tail is still a pig.)
 • Ħeles mill-miżieb u weħel fil-qattâra. (It's free from sprout but it fixed in the gutter.)
 • Ħmura ta' filgħaxija lesti ż-żwiemel għat-tiġrija. (A night reddish sky, prepare the horses for the race.)
 • Ħmura ta' filgħodu lesti ż-żwiemel fejn joqgħodu. (A morning reddush sky, prepare for the horses a place to stay in.)
 • Ħobb lil ġarek iżda ddaħħlux f'darek. (Love your neighbour but keep it out from your home.)