Xuân Quỳnh

From Wikiquote
Jump to navigation Jump to search
Fierce and gentle,
Loud and silent,
The river doesn't understand itself.
The wave doesn't find itself, until it reaches the sea.

Xuân Quỳnh (6 October 194229 August 1988) is Vietnam's most famous modern female poet.

Quotes[edit]

"Sóng" (29-12-1967)[edit]

"Wave", translated by Nguyen Quang Thieu, Nguyen Ba Chung, and Bruce Weigl, in Mountain River: Vietnamese Poetry from the Wars, 1948-1993, A Bilingual Collection, edited by Kevin Bowen, Nguyen Ba Chung, and Bruce Weigl (Amherst: University of Massachusetts Press, 1998), pp. 72–75, ISBN 978-1558491410
Oh the wave passes,
And the waves to come will be the same.
Hunger for love
Is strong in the heart.
Standing before the waves,
I think of you and me.
I think of the great sea
And I wonder where the waves come from.
The waves must come from the wind.
And I wonder where the wind comes from,
And I wonder
When will we love each other again?
The waves deep in the sea
And the waves on the sea's surface
Long for the shore of the sea.
Day and night the waves cannot sleep
As I can not sleep, even in dreams,
Because of my longing for you.
When I go to the North,
Or to the South,
When I go anywhere, I think of you,
My only direction.
Life is so long;
Years and months go by.
Like the sea, life is endless.
Clouds fly to the distant horizon.
How can I become
Like the hundreds of thousands of small waves
In the great sea of love
And lap forever against your shore?
 • Dữ dội và dịu êm
  ồn ào và lặng lẽ
  Sóng không hiểu nổi mình
  Sóng tìm ra tận bể

  Ôi con sóng ngày xưa
  Và ngày sau vẫn thế
  Nỗi khát vọng tình yêu
  Bồi hồi trong ngực trẻ

  Trước muôn trùng sóng bể
  Em nghĩ về anh, em
  Em nghĩ về biển lớn
  Từ nơi nào sóng lên?

  - Sóng bắt đầu từ gió
  Gió bắt đầu từ đâu?
  Em cũng không biết nữa
  Khi nào ta yêu nhau

  Con sóng dưới lòng sâu
  Con sóng trên mặt nước
  Ôi con sóng nhớ bờ
  Ngày đêm không ngủ được
  Lòng em nhớ đến anh
  Cả trong mơ còn thức

  Dẫu xuôi về phương Bắc
  Dẫu ngược về phương Nam
  Nơi nào em cũng nghĩ
  Hướng về anh - một phương

  Ở ngoài kia đại dương
  Trăm nghìn con sóng đó
  Con nào chẳng tới bờ
  Dù muôn vời cách trở

  Cuộc đời đi dài thế
  Năm tháng vãn đi qua
  Như biển kia dẫu rộng
  Mây vẫn bay về xa

  Làm sao được tan ra
  Thành trăm con sóng nhỏ
  Giữa biển lớn tình yêu
  Ðể ngàn năm còn vỗ.
  • Fierce and gentle,
   Loud and silent,
   The river doesn't understand itself.
   The wave doesn't find itself, until it reaches the sea.

   Oh the wave passes,
   And the waves to come will be the same.
   Hunger for love
   Is strong in the heart.

   Standing before the waves,
   I think of you and me.
   I think of the great sea
   And I wonder where the waves come from.

   The waves must come from the wind.
   And I wonder where the wind comes from,
   And I wonder
   When will we love each other again?

   The waves deep in the sea
   And the waves on the sea's surface
   Long for the shore of the sea.
   Day and night the waves cannot sleep
   As I can not sleep, even in dreams,
   Because of my longing for you.

   When I go to the North,
   Or to the South,
   When I go anywhere, I think of you,
   My only direction.

   Out in the great sea
   Thousands of waves are pushing,
   Which one never reachs the shore
   Even miles and miles from home?

   Life is so long;
   Years and months go by.
   Like the sea, life is endless.
   Clouds fly to the distant horizon.

   How can I become
   Like the hundreds of thousands of small waves
   In the great sea of love
   And lap forever against your shore?

External links[edit]