Hebraic proverbs

From Wikiquote
Jump to: navigation, search

This page is for Hebrew proverbs, in alphabetical order, with English translations.

כאן יש מספר פתגמים עבריים, על-פי סדר האלף-בית, כולל תרגומים לאנגלית.

See also the "discussion" page for the errata and todo list.

א[edit]

 • אין הנחתום מעיד על עיסתו
  • Eyn Hanah'tom Meid Al Eesato
  • Translation: The baker shouldn't comment on his dough.
  • Meaning: A person who makes something should not speak its praises.
  • English equivalent: He that tooteth his own horn, the same shall not be tooted. Hezekiah 4:44 (not a real Scripture, only an inference that this saying is true and ancient/respectable)
  • English equivalent: Don't blow your own horn/trumpet.
  • גלאס (2003). המתורגמנית. כתר. p. 172. ISBN 9650711880. 
 • אין עשן בלי אש
  • Eyn Ashan Bli Esh
  • Translation: There is no smoke without fire.
  • Meaning: A side-effect has a cause.
  • English equivalent: "No smoke without fire", or "Where there's smoke, there's fire".
  • רכלן (1990). אין עשן בלי אש: חבורת מדע. {$[$}Alpha{$]$} נומרי. 
 • אל תסתכל בקנקן, אלא במה שבתוכו
  • Al tistakel baqanqan, ela bemah shebetokho
  • Translation: Don't look at the jar, but at what's inside it.
  • Meaning: Don't be fooled by external appearances - find the real value.
  • English equivalent: Don't judge a book by its cover.
  • אשרת, הייזנר (1998). ישראל חברה רב־תרבותית: חינוך לסובלנות וכבוד האדם. אח. p. 83. 
 • אל תקנה חתול בשק
  • Al Tiqneh Hatul Basaq
  • Translation: Don't buy a cat in the sack.
  • Meaning: Don't buy an uncertain good.
  • English equivalent: Don't buy a pig in a poke.
  • Chaueka, פרידכן, הכהן, Zachi-Yannay (1997). רב-מלים:. סטימצקי. p. 715. 

ט[edit]

 • טוב להיות זנב לאריות מאשר ראש לשועלים
  • Tov Lihiyoth Zanav La'arayoth Ma'asher Rosh Lashu'alim
  • Translation: Better be a tail for the lions than the head of the foxes
  • Yehuda{\_}Publish{\_}1st. p. 251. 
  • Meaning: It is better to be a minor member of a good group, than a prominent leader of a bad one.
 • טובה ציפור אחת ביד משתיים על העץ
  • Tova Tzipor Ahath Bayad Mishtayim Al Ha'etz
  • Translation: One bird in the hand is better than two on the tree.
  • English equivalent: Better is one bird in the hand than two in the bush.
  • Meaning: "Something you have for certain now is of more value than something better you may get, especially if you risk losing what you have in order to get it."
  • Source for meaning of English equivalent: Martin H. Manser (2007). The Facts on File Dictionary of Proverbs. Infobase Publishing. p. 28. ISBN 978-0-8160-6673-5. Retrieved on 29 July 2013. 
  • פרוכטמן, Fruchtman (2002). מדברים בקלישאות: 616 ביטויי שגרה הממלאים את חיינו:. קוראים. 

כ[edit]

 • כי בתחבולות תעשה לך מלחמה
  • Ki betah'boloth ta'aseh lekha milhama
  • Translation: Because with tricks you should do a war.
  • Origin: The Bible - Psalms 24, 6
  • ברכת אברהם: ...פשוטים כסדר התורה.... 1870. 
 • כל המרחם על אכזרים סופו שיתאכזר על רחמנים
  • Kol hamerachem al achzarim sofo litachzer al rachmanim
  • Translation: Who is merciful to the cruel eventually would be cruel to the merciful.
  • Origin: כל שנעשה רחמן על האכזרים, לסוף נעשה אכזר על רחמנים Eleazar ben Pedat statement in Midrash Tanhuma, Parashat Metzora, Siman A
  • Korman (2002). פענוח פרשיות. חמו״ל. 

ל[edit]

 • להכות בברזל בעודו חם
  • Lehakoth Babarzel Be'odo Ham
  • Translation: hit the iron while it's hot.
  • Meaning: exploit the opportunity while it still exists.
  • ברכת, ברקת (2000). צדק פואטי:. ידיעות אחרונות. p. 257. 

מ[edit]

 • מה ששנוא עליך - אל תעשה לחברך
  • Mah Sheshano'a Aleikha Al Ta'aseh Lehaberkha
  • Translation: don't do to another what is hated by you.
  • לייטמן. אור בקצה המנהרה. ליתמןכבבלהפובלשרס. p. 383. 
 • מרוב עצים לא רואים את היער
  • Merov etzim lo ro'im eth ha'ya'ar
  • Translation: Can't see the forest for the trees.
  • Meaning: While overlooking every detail you might miss out the big picture.
  • כשר (2000). רוח איש:. עם עובד. p. 109. ISBN 1. 

נ[edit]

 • נאה דורש - נאה מקיים
  • Na'eh doresh - na'eh meqayem
  • Translation: He who demands well, should fulfill his demands well.
  • English equivalent: "You've got to practice what you preach".
  • פרנקל (1996). מדרש ואגדה. האוניברסיטה הפתוחה. p. 39. 


ס[edit]

 • סנונית אחת אינה מבשרת את בוא האביב
  • Snonith ahath eyna mevasereth eth bo ha'aviv
  • Translation: one swallow does not herald the coming of spring.
  • Meaning: one occurrence does not indicate a general pattern.
  • Origin: Aristotle's "Nicomachean Ethics".
  • בבי (1988). המחתרת הציונית־חלוצית בעיראק: 1944-1945:. מכון בן־צבי. p. 545. 

ע[edit]

 • על דאטפת אטפוך וסוף מטיפייך - יטופון (Mishnah Avot 2,7)
  • 'Al d'ateft atfu'kh, v'sof m'tifaikh ytufun
  • Translation: Because you have drowned others, you were drowned — and in the end, those who drowned you will be drowned.
  • Meaning: Sins shall be punished, but people are not allowed to take the law into their own hands.
  • שפירא (1998). ספרה מאור שבתורה. ש.צ. בןב. הכהן שפירא. 

צ[edit]

 • צוחק מי שצוחק אחרון
  • Tsoheq mi shetsoheq aharon
  • Translation: laughs he who laughs last.
  • Meaning: "he who laughs last, laughs best" -- the winner is the one who won at the end.
  • טסלר (2007). שירים במדים: סיפורן של הלהקות הצבאיות. יד יצחק בן צבי. p. 292. 
 • צרות באות בצרורות
  • Tsaroth ba'oth bitsro'oth
  • Translation: troubles come in packs.
  • English equivalent: Misery loves company.
  • Corollaries:
   • צרה צרורה
    • Tsarah Tsrurah
    • Translation: a packed trouble.
   • ניר, ניר (1989). מבוא לבלשנות. האוניברסיטה הפתוחה. p. 78. 

ר[edit]

 • רחוק מהעין - רחוק מהלב
  • Rahoq Meha'ayin - Rahoq Mehalev
  • Translation: "Far from the eye - far from the heart".
  • English equivalent: "out of sight - out of mind"
  • שנער, בעל-שם. תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות.. האוניברסיטה הפתוחה.. p. 126. ISBN 9650604871. 

ת[edit]

 • תפסת מרובה - לא תפסת
  • Tafasta Merubeh - Lo Tafasta
  • Translation: (sort of) Caught lots - got nothing.
  • English equivalent: Grasp all, lose all.
  • Meaning: if one tries to achieve too many goals at once, he'll achieve none or few of them.
  • לנדאו (1879). ספר ציון לנפש חיה: צלח. בדפוסי. בןי. הכהן אלפין. p. 58. 
 • .נפלה האבן על הקדרה, אוי לקדרה. נפלה הקדרה על האבן, אוי לקדרה
  • The stone fell on the pitcher? Woe to the pitcher. The pitcher fell on the stone? Woe to the pitcher.
  • Esther Rabbah 7:10, quoted in Lewis Browne: The Wisdom of Israel, an Anthology [1]
 • בכל החזיתות שאנו מטילים על אחרים אנחנו מדגימים את הפוטנציאל שלנו, דרך הילדים שלנו אנחנו מגלים את המציאות שלנו. - לורנס קלמן, כדי ללבות עמ 'נשמה
  • In the facades we put on for others we demonstrate our potential; through our children we reveal our reality.
  • Lawrence Kelemen, To Kindle A Soul p. 195


א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת