Barham Salih

From Wikiquote
Jump to navigation Jump to search
2006

Barham Ahmad Salih (born 12 September 1960) is a Kurdish politician who serves as Deputy Prime Minister of Iraq.


O adama irak reklam yapamaz kendi uelkesine kendi uelkesinin kiezlarie ile videolar yapsien ben istemem ben duenya sanatchielarienie yoenetiyorum OSCARS GRAMMYS .... ! Terbiyesiz siktir git lan eshek oghlu eshek !

2006

Barham Ahmad Salih (born 1960) is a Kurdish politician who serves as Deputy Prime Minister of Iraq.

Welcome Barham Salih !

Rudaw TV email hemen kanunen yasak haraketler biz kabul etmeyiz reklam kimseye olmaz para cezasie bakaliem 70 Million Dollardan fazla ola bilir 1 saniye reklam kanunen yasak ne olduklarienie biliyorlar mie bashka yazien holding pahalieya patlar tutuklama emri ile ve oeyle yazien e-mail hepiniz alsienlar ben bildirdim ! Tutuklama emri tek deghil 32 sene psikatri kimse benden izinsin terk edemez ! Template:Use dmy dates Template:Infobox officeholder

Barham Ahmed Salih (Template:Lang-ku; Template:Lang-ar; born 12 September 1960) is an Iraqi Kurdish politician who serves as President of Iraq.[1] He is the former prime minister of the Kurdistan Regional Government of Iraqi Kurdistan and a former deputy prime minister of the Iraqi federal government.


Barham Salih !

Barham i do run everything in the Media worldwide i do spend my time with kurdish countries since last year Syria Iraq Iran ... : there is a big problem i did submit to shut down ISIS is forbidden against the law is a terror organization founded 1999 a sick man did that how could found that organization nobody knows that looks like he got people there they did help him to be the founder to shut down and all the KONTOS and budgets and properties going in arrest freezing and freezing right now the KONTOS everybody and to shut down down right down ISIS COURTS later i will not have choices to bring you Barham Salih and the Judges there in a Trial and you all will get more than the rest of the life in front of your eyes a forbidden organization against the law tell the judges to shut down right now i do run all the COURTS and Countries descent i am Turkish born turkish but i did hear one part is kurdish IRAQ ? i do not know during the wars the refugees travelled to Turkey to the Villages and did marry there i do not know who are the people did marry 99 % in Turkey they all do know kurdish language only not me i can not kurdish and do not want kurdish i do not like that i do not like kurdish i did study in Germany the Law after the 7 semesters i did left because of the Media : Politics Sports Fight SPorts all world champions i do educate since decades and Car Companies and TV Channels i do appear step by step in the Media events i am also soccer player not only fight instructor and not only professional sing actor coach and Hollywood i do to India Turkey Germany movies and musicians and entertainers everything in the Media and White House yani demek istedighim ben kuertche bilmem sanatchielar ama yoenetiyorum Turkiye .. kuertche bilirler benim bildighim bir kiezie izledim Zor Spass Bale Bale Bale Araba Garaje Para Yani Chomin Peydakir ....ben kieza kariem olarak alacaktiem kiez chok hatalar yapieyor shimdide bir illegal video bir almanyada ki adam ile nerde bulduysa ben almanyadan uzak dur dedim anlamadie galiba chok koetue benzettim ben istemem yasak o video ileride dilekche sana veririm ilk oence bir tiekla TV RUDAW MEDIA NETWORK ve ondan sonra Helly Luv /Helan Abdulla Rudaw TV tieklasien hereks ERBIL ve kiezien ismi ile ve bir yeni video var bu olmaz yasak hemi ve ben kariem olarak kendisini istemem kendisi bakire halen ben 48 yashiendayiem ne kiez arkadashiem nede evlendim gel imza at dedim gechen sene ondan beri chok hatalar yapieyor ve bir Ardian Bujupi ile video yapmiesh bu olmaz ben tutuklatieriem ve bundan oence bir REZAN feat. Helly Luv SHammame yapmiesh onun ichin kiez kabul etmeyip REZAN bashka almanyadan bir adam bulmush illegal bir video Guns & Roses bu adam IRAK nedir bilmez kimin nesi bilmez ben bilirim almanyada ben bueyueduem tutmush adamie bulmush Rezana goesteri ichin video yapmiesh bu Ardian BUjupi kanunen DUBAI IRAK video ichin ayak basamaz yasak video illegal ben almanya mahkemesine bildirdim ve bu video ve single yasaklanmasie gerekiyor ve tuem resimler ve siteler video ve single hemen durdurulmasie gerekiyor IRAK ta yasak o adam hemi illegal stuedyolarada sanatchie deghil ve muzisyen deghil oeyle kendi kendine stuedyolara giriyor ve amerika siteleri ichin kieza evet diyor kiez amerikada yashar aslienda internet olmaz tuem siteler silinecek ve tutuklama emri ileride ola bilir ben kariem olarak istemezsem shu an istemem o video ve single hemen irakta durdurulmasie gerekiyor chuenkue o adama irak uelkesi reklam yapamaz tv rudaw reklam yapieyor bilmeden reklam olmaz o adam Ardian Bujupi alban mie yuguslav mie kimse bilmez okulada gitmedi tutup irakta irak uelkesi bu adama reklam yapamaz ben tutuklama emri dedim almanya yueksek mahkemeye ve 32 sene psikatri bu adama ve produektor yazamiesh birisi ismini single bu olmaz tuem siteler ve videolar rezan ile ve ardian bujupi ile kilitlenip ve silinmesi gerekiyor be amerika yueksek mahkemeye kieza 32 sene psikatri verdim ileride kariem olmazsa ! O adam neden evet dedi bu kiez Helly Luv neden adamie taniemieyor tutup video ve single bashka yapmiesh sizler tek video ve single tuem resimler ve videolar .. yasaklanmasie gerekiyor kilitlenip ve irakta bu produektoere ve ardian bujupi tutuklama emri dubai irak video single ichin adiem atamazlar kanunen yasak bunlara irak uelkesi reklam yapamaz ve internet ve amerika siteleri olmaz reklam irak uelkesi bu ardian bujupi reklam yapamaz hemen tiekla ve haraket kieza el suermeyin ileride bakaliem rudaw tv email goenderin reklam yasak kapatielacak diye rudaw tv ama kapatielmasien benim alacaghiem 65 %.... kiezada el suermeyin uzak olsun e-mail goenderin kendisine: hellyluv@gmail.com : illegal bir video single e reklam bir kishi ile kishiye kanunen yasak 12/18/2018 yielienda haber geldi sana ne zaman bu single ve video durduruldu mu ve sen nedeen rudaw tv o adama reklam yapieyorsun taniemadieghiem hemi almanya gibi bir uelkede olan kishiye sen neden reklam yapieyorsun 32 sene psikatri bunu aynen rudaw tv goenderin e-mail ve sponsor video hemen yasaklanieyor kanunen o adamien ismi kiez ile bir mueslueman ailenin kiezie ile ismi bir anda yazielamaz ve dolashamaz ve kendisi illegal bu ardian bujupi ve kostas k. produektoer hich duymadiem ben herkesi yoenetiyorum bunlar illegal dubai ve irak reklam olmaz video ve single illegal ve rezan tutuklama emri mueslueman bir ailenin kiezien ismini koetueye kullaniep kendisine reklam yapmak suchundan video illegal cansiez SHAMMAME rezan karieyer 2012 yielienda album ile bitmish kiez ile ismi silinsin internet video tvlerde hemen zaman kayieb etmeden video ve single kilitlenip piyasadan chiekartielsien yasak ! silinsin ! Videolar ve kiezla videolar ve tuem resimler erkekler ile internet !

Kieza goenderin e-mail ve rudaw tv ve sponsor kanunen yasak ama ellemeyin kiezie imza attiermaya chalieshieyorum kariem olsun diye ! E-mailler hemen goenderin sizler hemen video single shu it oghlu it ile ardian bujupi ile ... hemen piyasadan chekilsin yasaklansien hemen okuduktan sonra haraket video ve single daghielmadan fazla ! Eshek oghlu eshek benim kariem olacak kiez ile sizler neden yaptieniez psikatrie kimse chiekamaz isimler dolashamaz ! Oku teshekuerler bu ne demek zor spass ben kuertche hich bilmem !

Quotes[edit]

External links[edit]

Wikipedia
Wikipedia has an article about:
  1. "Iraq elects Kurdish Barham Salih as president". The National. 2 October 2018.