Carlo Beenakker

From Wikiquote
Jump to navigation Jump to search
In mesoscopic physics, you really need to build up intuition, because it is not the world you know.

Carlo W. J. Beenakker (born June 9, 1960) is a professor at Leiden University and leader of the university's mesoscopic physics group, established in 1992. In 1997, he was awarded the Spinoza Prize, the "Dutch Nobel prize".

Quotes[edit]

 • In de mesoscopische fysica moet je echt intuïtie opbouwen, omdat het niet de wereld is die je kent.
  • In mesoscopic physics, you really need to build up intuition, because it is not the world you know.
  • In Interview with Professor Carlo Beenakker. Interviewers: Ramy El-Dardiry and Roderick Knuiman (February 1, 2006).
 • ... de wiskunde (houdt) zich veel meer bezig (...) met bijvoorbeeld de structuur achter iets of met het bouwwerk van iets. Wiskundigen zijn ook niet echt een soort puzzelaars. Degenen die echt wiskundige puzzels oplossen dat zijn de natuurkundigen. Als je het leuk vindt om wiskundige puzzels op te lossen, moet je geen wiskunde maar natuurkunde gaan studeren!
  • … mathematicians are much more concerned for example with the structure behind something or with the whole edifice. Mathematicians are not really puzzlers. Those who really solve mathematical puzzles are the physicists. If you like to solve mathematical puzzles, you should not study mathematics but physics!
  • In Interview with Professor Carlo Beenakker. Interviewers: Ramy El-Dardiry and Roderick Knuiman (February 1, 2006).
 • Bij natuurkunde heb je een beetje van alles wat: je moet goed zijn in puzzelen, maar je moet ook grote lijnen kunnen zien, belangrijke dingen van onbelangrijke dingen kunnen scheiden, snel nieuwe stof in je kunnen opnemen en snel in een voordracht of artikel de essentie kunnen zien.
  • In physics you have a bit of everything: you need to be good at solving puzzles, but you also need to see the big picture, to separate important from unimportant things, to quickly understand new materials and quickly see the essence of a paper.
  • In Interview with Professor Carlo Beenakker. Interviewers: Ramy El-Dardiry and Roderick Knuiman (February 1, 2006).
 • ... (een flits van inzicht) komt nooit vanzelf, in de zin dat je er geen moeite voor hoeft te doen. Je moet je er echt wel voor inspannen. Er is een mooi spreekwoord voor: “toeval schiet de voorbereide geest te hulp”. Zo’n inzicht komt wel toevallig, maar je krijgt het alleen als je bent voorbereid. Het inzicht komt niet vanzelf.
  • ... (a flash of insight) never comes by itself, in the sense that it comes effortless. You really need to work for it. There is a good proverb that says "fortuity helps the prepared mind." Insight will come by chance, but you only get it if you are prepared. Insight doesn't come by its own.
  • In Interview with Professor Carlo Beenakker. Interviewers: Ramy El-Dardiry and Roderick Knuiman (February 1, 2006).

External links[edit]

Wikipedia
Wikipedia has an article about:

'