Halina Poświatowska

From Wikiquote
Jump to navigation Jump to search

Halina Poświatowska (May 9, 1935October 11, 1967) was a Polish poet and writer, one of the most important figures in modern Polish literature.

Quotes[edit]

  • ***jeśli zechcesz odejść ode mnie...
nie zapominaj o uśmiechu
możesz zapomnieć kapelusza
rękawiczek notesu z ważnymi adresami
czegokolwiek wreszczie -- po co musiałbyś wrócić
wracając niespodzianie zobaczysz mnie w łzach
i nie odejdziesz

jeśli zechcesz pozostać
nie zapominaj o uśmiechu
wolno ci nie pamiętać daty moich urodzin
ani miejsca naszego pierwszego pocałunku
ani powodu naszej pierwszej sprzeczki
jeśli jednak chcesz zostać
nie czyń tego z westchnieniem
ale z uśmiechem

zostań
Translation by Marek Lugowski:
if you ever want to leave me
do not forget about smiling
you may forget your hat
gloves a book containing important addresses
anything at all -- for which you have to come back
coming back unexpectadly you will see me in tears
and you will not leave

if you ever want to stay
do not forget about smiling
you are free not to remember my birthday
or the whereabouts of our first kiss
or the reason for our first spat
still if you want to stay
do not go about it sighing
but rather smiling

stay
Untitled ("If you ever want to leave me..."), Wiersze Wybrane, page 158

External links[edit]

Wikipedia
Wikipedia has an article about: