Hebraic proverbs

From Wikiquote
Jump to navigation Jump to search
He who demands well, should his demands well.

This page is for Hebrew proverbs, in alphabetical order, with English translations.

א[edit]

 • אין הנחתום מעיד על עיסתו
  • Eyn Hanah'tom Meid Al Eesato
  • The baker shouldn't comment on his dough.
  • English equivalent: Don't blow your own horn/trumpet.
  • גלאס (2003). המתורגמנית. כתר. p. 172. ISBN 9650711880. 
 • אין עשן בלי אש
  • Eyn Ashan Bli Esh
  • English equivalent: "No smoke without fire", or "Where there's smoke, there's fire".
  • "There is no effect without some cause. also It is supposed that if there is a rumour, there must be some truth behind it."
  • Paczolay, Gyula (1997). "1". European proverbs: in 55 languages, with equivalents in Arabic, Persian, Sanskrit, Chinese and Japanese. Veszprémi Nyomda. p. 33. ISBN 1-875943-44-7. 
  • רכלן (1990). אין עשן בלי אש: חבורת מדע. {$[$}Alpha{$]$} נומרי. 
 • אל תסתכל בקנקן, אלא במה שבתוכו
  • Al tistakel baqanqan, ela bemah shebetokho
  • Don't look at the jar, but at what's inside it.
  • Meaning: Don't be fooled by external appearances - find the real value.
  • English equivalent: Don't judge a book by its cover.
  • אשרת, הייזנר (1998). ישראל חברה רב־תרבותית: חינוך לסובלנות וכבוד האדם. אח. p. 83. 
 • אל תקנה חתול בשק
  • Al Tiqneh Hatul Basaq
  • Don't buy a cat in the sack.
  • English equivalent: Let the buyer have a thousand eyes for the seller wants only one.
  • "The more honesty a man has, the less he affects the air of a saint."
  • Johann Kaspar Lavater, as quoted in Many Thoughts of Many Minds (1862) edited by Henry Southgate, p. 290.
  • Chaueka, פרידכן, הכהן, Zachi-Yannay (1997). רב-מלים:. סטימצקי. p. 715. 

ט[edit]

 • טוב להיות זנב לאריות מאשר ראש לשועלים
  • Tov Lihiyoth Zanav La'arayoth Ma'asher Rosh Lashu'alim
  • Better be a tail for the lions than the head of the foxes
  • Yehuda{\_}Publish{\_}1st. p. 251. 
  • Meaning: It is better to be a minor member of a good group, than a prominent leader of a bad one.
 • טובה ציפור אחת ביד משתיים על העץ
  • Tova Tzipor Ahath Bayad Mishtayim Al Ha'etz
  • One bird in the hand is better than two on the tree.
  • English equivalent: Better is one bird in the hand than two in the bush.
  • Meaning: "Something you have for certain now is of more value than something better you may get, especially if you risk losing what you have in order to get it."
  • Source for meaning of English equivalent: Martin H. Manser (2007). The Facts on File Dictionary of Proverbs. Infobase Publishing. p. 28. ISBN 978-0-8160-6673-5. Retrieved on 29 July 2013. 
  • פרוכטמן, Fruchtman (2002). מדברים בקלישאות: 616 ביטויי שגרה הממלאים את חיינו:. קוראים. 

כ[edit]

 • כי בתחבולות תעשה לך מלחמה
  • Ki betah'boloth ta'aseh lekha milhama
  • Because with wise advice you should do a war.
  • Origin: The Bible - Proverbs 24, 6
  • "Once a man has tasted freedom he will never be content to be a slave."
  • Walt Disney, Radio address "Our American Culture" broadcast during an intermission of the Metropolitan Opera. (1 March 1941)
  • ברכת אברהם: ...פשוטים כסדר התורה.... 1870. 
 • כל המרחם על אכזרים סופו שיתאכזר על רחמנים
  • Kol hamerachem al achzarim sofo shitachzer al rachmanim
  • Who is merciful to the cruel eventually would be cruel to the merciful.
  • Origin: כל שנעשה רחמן על האכזרים, לסוף נעשה אכזר על רחמנים Eleazar ben Pedat statement in Midrash Tanhuma, Parashat Metzora, Siman A
  • Korman (2002). פענוח פרשיות. חמו״ל. 

ל[edit]

 • תכו נגד ברזל בעודו חם
  • Taku Neged Barzel B’odo Kham
  • Hit against iron while it’s hot.
  • ברכת, ברקת (2000). צדק פואטי:. ידיעות אחרונות. p. 275. 

מ[edit]

 • מה ששנוא עליך - אל תעשה לחברך
  • Mah Shesanu Aleikha Al Ta'aseh Lehaberkha
  • don't do to another what is hated by you.
  • לייטמן. אור בקצה המנהרה. ליתמןכבבלהפובלשרס. p. 383. 
 • מרוב עצים לא רואים את היער
  • Merov etzim lo ro'im eth ha'ya'ar
  • Can't see the forest for the trees.
  • Meaning: While overlooking every detail you might miss out the big picture.
  • כשר (2000). רוח איש:. עם עובד. p. 109. ISBN 1 Invalid ISBN. 

נ[edit]

 • נאה דורש - נאה מקיים
  • Na'eh doresh - na'eh meqayem
  • He who demands well, should fulfill his demands well.
  • English equivalent: "You've got to practice what you preach".
   • 'Twas good advice, and meant, "My son, be good."
    • George Crabb, The Learned Boy, Volume V, Tale XXI. Reported in Hoyt's New Cyclopedia Of Practical Quotations (1922), p. 10-11.
  • פרנקל (1996). מדרש ואגדה. האוניברסיטה הפתוחה. p. 39. 

ס[edit]

 • סנונית אחת אינה מבשרת את בוא האביב
  • Snonith ahath eyna mevasereth eth bo ha'aviv
  • one swallow does not herald the coming of spring.
  • Meaning: one occurrence does not indicate a general pattern.
  • Origin: Aristotle's "Nicomachean Ethics".
  • בבי (1988). המחתרת הציונית־חלוצית בעיראק: 1944-1945:. מכון בן־צבי. p. 545. 

ע[edit]

 • על דאטפת אטפוך וסוף מטיפייך - יטופון (Mishnah Avot 2,7)
  • 'Al d'ateft atfu'kh, v'sof m'tifaikh ytufun
  • Because you have drowned others, you were drowned — and in the end, those who drowned you will be drowned.
  • Meaning: Sins shall be punished, but people are not allowed to take the law into their own hands. or what you do to others will come back at you (some sort of karma)
  • שפירא (1998). ספרה מאור שבתורה. ש.צ. בןב. הכהן שפירא. 

צ[edit]

 • צוחק מי שצוחק אחרון
  • Tsoheq mi shetsoheq aharon
  • laughs he who laughs last.
  • "Your laugh is of the sardonic kind."
  • Caius Gracchus, when his adversaries laughed at his defeat, as reported in Hoyt's New Cyclopedia Of Practical Quotations (1922), p. 428-30
  • טסלר (2007). שירים במדים: סיפורן של הלהקות הצבאיות. יד יצחק בן צבי. p. 292. 
 • צרות באות בצרורות
  • Tsaroth ba'oth bitsro'oth
  • troubles come in packs.
  • English equivalent: Misery loves company.
  • Corollaries:
   • צרה צרורה
    • Tsarah Tsrurah
    • a packed trouble.
   • ניר, ניר (1989). מבוא לבלשנות. האוניברסיטה הפתוחה. p. 78.  proverbs in Hebrew (misle) which mean Solomaon Proverbs.

ר[edit]

 • רחוק מהעין - רחוק מהלב
  • Rahoq Meha'ayin - Rahoq Mehalev
  • "Far from the eye - far from the heart".
  • English equivalent: "out of sight - out of mind"
  • שנער, בעל-שם. תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות.. האוניברסיטה הפתוחה.. p. 126. ISBN 9650604871. 

ת[edit]

 • תפסת מרובה - לא תפסת
  • Tafasta Merubeh - Lo Tafasta
  • (sort of) Caught lots - got nothing.
  • English equivalent: Grasp all, lose all.
  • Meaning: if one tries to achieve too many goals at once, he'll achieve none or few of them.
  • לנדאו (1879). ספר ציון לנפש חיה: צלח. בדפוסי. בןי. הכהן אלפין. p. 58. 
 • .נפלה האבן על הקדרה, אוי לקדרה. נפלה הקדרה על האבן, אוי לקדרה
  • The stone fell on the pitcher? Woe to the pitcher. The pitcher fell on the stone? Woe to the pitcher. (This is from Cervantes' Don Quixote. Was it a Hebrew proverb before that? What is the cite or authority?)
  • Esther Rabbah 7:10, quoted in Lewis Browne: The Wisdom of Israel, an Anthology [1]
 • בכל החזיתות שאנו מטילים על אחרים אנחנו מדגימים את הפוטנציאל שלנו, דרך הילדים שלנו אנחנו מגלים את המציאות שלנו. - לורנס קלמן, כדי ללבות עמ 'נשמה
  • In the facades we put on for others we demonstrate our potential; through our children we reveal our reality.
  • Lawrence Kelemen, To Kindle A Soul p. 195

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת