Herman Kruyder

From Wikiquote
Jump to navigation Jump to search
Herman Kruyder, 1917: 'Self-portrait with brush', watercolor on paper

Herman Kruyder (Lage Vuursche, 7 June 1881 – Amsterdam, 29 April 1935) was a Dutch painter in the time of dutch Expressionism, who made many paintings of animals and landscape, but always with a lot of imagination. He frequently had his mental breakdowns but recovered, as did his wife, the artist Jo Bouman]

Quotes of Herman Kruyder[edit]

chronologically arranged, after date of the quotes of Herman Kruyder
Herman Kruyder, c. 1917: 'Kruisboom / Cross-tree', watercolor on paper
Herman Kruyder, 1920-24: 'Portrait of Jo Bouman', his wife; watercolor on paper
Herman Kruyder, 1924: 'The Letter / De Brief', oil on canvas
Herman Kruyder, c. 1925: 'Strike / Werkstaking', oil-painting
Herman Kruyder, c. 1925: 'Cat in Crocus Field / Kat in Krokusveld', oil on canvas; - quote of Dutch art-seller J.H. de Bois, 1925: '..a man who paints a cat in poisonous green, just sitting around, twiddling one's thumbs on a cheese-yellow road.. ..is a too easy target for mockery.. ..such a bright painter, making such curious things..'
Herman Kruyder, 1928: 'Zelfportret / Self-portrait', oil on canvas
Herman Kruyder, 1930: 'Limburg Landscape', oil on canvas; - quote of Herman Kruyder in 1930: '..we left [from Blasricum to Limburg] when it was not yet spring - just to see everything coming out against those beautiful hilly fields. That Country of Bemelen is so beautiful, I have made jottings [sketches]..'
Herman Kruyder, c. 1930: right wing of the triptych 'Pan', oil on canvas
Herman Kruyder, 1931: 'The Cock / De Haan', oil on canvas
Herman Kruyder, 1932: 'Stier-kalf / Bull calf', oil on canvas; - quote of Jos Gruyter, 1935: 'these paintings.. ..he understood and painted completely outside the area of human feeling and thought. Kruyder doesn't reproduce the animal from the outside - as humans sees them - but, as it were, from the inside - from the animal itself'
Herman Kruyder, 1934-35: 'The Last Landscape / Het Laatste schilderij', oil-painting on canvas

dated quotes[edit]

 • ..[ Constant Permeke's] coloration, monumentallity and bewildering deformations of human physical and psychic properties.. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Herman Kruyder uit zijn brief, in het Nederlands:) [ Constant Permeke's] koloriet, monumentaliteit en onthutsende vervormingen van menselijke physieke en psychische eigenschappen..
   • Kruyder's impression c. 1925, after his visit of the first exhibition of Constant Permeke at the gallery of art-seller Frans Buffa & Zonen in Amsterdam; as cited in Herman Kruyder 1881 – 1935: gedoemde scheppingen, ed. Mabel Hoogendonk; (ISBN 90-400-9905-7), Waanders, Zwolle, 1997, p. 33
   • Permeke's painting art had a lot of impact on Kruyder's work after 1925, in particular concerning the deformations and color-use
 • At the moment we are [Kruyder and his wife Jo Bouman] back in L. [Limburg] in Houthem St. Gerlach, already a fortnight. I collected already [sketching] a lot here. We left when it was not yet spring - just to see everything coming out against those beautiful hilly fields. That Country of Bemelen is so beautiful, I have made jottings [sketches]. Before that I made a very important drawing. A young Limburger [inhabitant].. ..especially from that subject I wanted to make a deeper psychological study now. I am not quite ready for that yet, but that is a nice goal of my trip, to look closely into that matter once more. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Herman Kruyder uit zijn brief, in het Nederlands:) Momenteel zitten wij [Kruyder en zijn vrouw Jo Bouman] weer in L. [Limburg] in Houthem St. Gerlach, al een veertien dagen. Ik heb hier al weer heel wat verzameld. Wij zijn vertrokken toen het nog geen lente was juist om hier alles te zien uitkomen tegen die schone heuvellanden.. .Dat land van Bemelen is toch zo mooi, ik heb er notities opgenomen [schetsen]. Daarvoor heb ik nog een heele belangrijke teekening gemaakt. Een jonge Limburger.. ..vooral ook daarvan dacht ik nu eens een dieper psychologische studie te maken. Ik ben daar nog niet geheel klaar voor, doch daar is mijn tocht nu goed voor om die nog eens fijn te doorgronden.
   • In a letter of Kruyder to P.A. Regnault, from Limburg c. April 1930; as cited in Herman Kruyder 1881 – 1935: gedoemde scheppingen, ed. Mabel Hoogendonk; (ISBN 90-400-9905-7), Waanders, Zwolle 1997, pp. 30-31
 • I think I am a tough mountaineer who, when he has the top in sight, is bounced off again [by mental break-downs], but some day I will succeed.. .I must do it, there is no other way for me. It is always such a pity that Jo [his wife] is cracked up so quickly, otherwise I didn't mind very much. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Herman Kruyder uit zijn brief, in het Nederlands:) Ik vind mij een stoere bergbeklimmer die steeds als hij de top in zicht heeft er weer afgestoten wordt, maar eens lukt het.. .Toch moet ik, ik kan niet anders. 't Is zoo jammer dat Jo [zijn vrouw] altijd zo gauw instort, anders vond ik de zaak niet zo heel erg.
   • Quote of Kruyder in a letter to P.A. Regnault, from Limburg April 1930; as cited in Herman Kruyder 1881 – 1935: gedoemde scheppingen, ed. Mabel Hoogendonk; (ISBN 90-400-9905-7), Waanders, Zwolle 1997, p. 31
   • both had very frequently their break-downs and went into the mental hospital for some time
 • Now I am not a supporter of a contract. [Regnault will become the owner of all the new works of Kruyder by paying fixed amounts] But in these circumstances that I have now ended up in - temporarily I hope - it would be very welcome. Then at least I can work quietly in this misery just at the moment when I almost reached the top of the mountain. You will receive all my new works for that, and if necessary.. ..a choice from my older work. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Herman Kruyder in zijn brief aan vaste klant P.A, Regnault, in het Nederlands:) Nu ben ik wel geen voorstander van een contract [waarbij Regnault door vaste regelmatige betalingen recht krijgt op al het nieuwe werk]. Doch in deze omstandigheden [herhaaldelijke opnames in psychiatrische ziekenhuizen van hem en zijn vrouw Jo Bouman] waar ik nu in verplaatst ben, tijdelijk hoop ik, zou het mij zeer welkom zijn, dan kan ik tenminste in deze misere rustig arbeiden juist waar de top van de berg bijna bereikt is. U krijgt dan daarvoor al mijn nieuwe werken wat ontstaat en desnoods als berg een keus uit mijn oudere werk.
   • Quote of Kruyder, in his letter to his regulier client P.A. Regnault, 1930; RKD Archive, in The Hague
   • Kruyder refers to his repeated breakdowns and admissions in psychiatric hospitals; Regnault didn't accept the proposal but sent Kruyder oil-paint as a encouragement.
 • It is my intention, never to start with modeling directly [in the painting]. In my view this is the task of the sculptor. I am modeling 'the surfaces'. Not only concerning the volumes, but also concerning the flat hues, in which I try to achieve the most subtle distinctions. I don't care for external effects. It is always the high values of the surfaces which create the painting. I always get an unbelievable rich variety of facets. Not only the colors, which thereby preserve its power, but also the color-hues are clearly distinguished from each other by no other means than the brush-stroke. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Herman Kruyder, geciteerd door nl:Paul Citroen, in het Nederlands:) Het is mijn bedoeling, nooit er van uit te gaan direct te modeleeren [in het schilderij]. Mijn inziens is dit de taak van de beeldhouwer. Ik modeleer 'de vlakken'. Niet alleen in de volumen, maar ook in de vlakke tinten, waarin ik dan de fijnste nuanceeringen probeer te krijgen. Uiterlijke effecten laten mij koud. ’t Zijn steeds de hooge waarden van de vlakken, die het schilderij doen ontstaan. Steeds krijg ik daardoor een onnoemlijke wisseling van facetten. Niet alleen de kleuren, die daardoor haar kracht bewaren, ook de toonen worden.. ..duidelijk van elkander onderscheiden, door geen ander middel, dan door den toets.
   • Quote of Herman Kruyder, before 1930; as cited in Palet, ed. Paul Citroen; publisher, Veen / Reflex, 1931
 • Only now I see what I am capable of and I don't understand that I have been able to make this canvas in my small front room [1928, in Blaricum]. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Herman Kruyder:) Nu pas zie ik waartoe ik in staat ben en ik begrijp niet dat ik het doek in mijn kleine voorkamer [1928, in Blaricum] heb kunnen maken.
   • Kruyder, c. 1931; as quoted by Regnault in his Memories; as cited in Herman Kruyder 1881 – 1935: gedoemde scheppingen, ed. Mabel Hoogendonk; (ISBN 90-400-9905-7), Waanders, Zwolle 1997, p. 30
   • Kruyder's reaction after seeing his own painting 'Groot landschap uit Limburg' hanging in a large room of the house of his art-buyer P.A. Regnault
 • I was done justice and I appreciated it. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Herman Kruyder uit zijn brief, in het Nederlands:) ** Aan mij is recht gedaan, ik vond het fijn.
   • short quote of Kruyder, in his letter to P.A. Regnault in Surabaya, April-May 1932; as recorded in Regnault's memoirs
   • Kruyder's response after a number of positive reactions om his paintings, from other Dutch painters and art-critics like nl:Albert Plasschaert
 • ..[I] will now work on the painting 'The bitch in Heat', I have studies of the subject for a long time already. Actually it can better be called 'The fight therefore', because in the composition in the background three large dogs have a furious fight together. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Herman Kruyder:) ..[Ik] ga nu werken aan het schilderij 'De loopsche teef' heb daar al lang voorstudies van. Het kan eigenlijk beter 'Het gevecht daarom' heten, daar in de compositie in de achtergrond drie grote honden een grimmig gevecht leveren.

undated quotes[edit]

 • I paint my own conflicts through the animals.

Quotes about Herman Kruyder[edit]

chronologically arranged, after date of the quotes about Herman Kruyder
 • ..a man who paints a cat in poisonous green, just sitting around, twiddling one's thumbs on a cheese-yellow road in a blue meadow, or who doesn't put a pot of flowers on but nearby the table.. ..is a too easy target for mockery.. .. such a bright painter, making such curious things.. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van kunst-handelaar J. H. De Bois, in zijn artikel:) ..een man die een kat giftig groen schildert en ze op een kaasgeel weggetje in een blauw weiland laat zitten koekeloeren, of die een pot met bloemen niet op maar langs de tafel neerzet.. ..is een te goedkoop voorwerp voor spoternij.. ..Zo'n knappe schilder toch, die zulke vreemde dingen maakt..
   • Quote of art-seller J. H. De Bois, in his article 'Haarlemse schilders van dezen tijd, VII - Herman Kruyder, in Het Haarlems Dagblad, 1926
 • Herman made a very nice drawing before we left [to Limburg ], very quiet and white, a white neighing horse with the legs standing out, together with a small dark figure, a single white house and then everything is gray, something special .. ..We must be very careful and always have that fear with him for a repetition of that illness [heavy depression of Kruyder in 1926 and a mental breakdown in 1929, which continued to repeat almost annually]. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Kruyder's vrouw Jo Bouman uit haar brief:) Herman heeft nog een heele mooie teekening gemaakt voordat wij vertrokken [naar Limburg], heel stil en blank, een wit hinnikend paard met de pooten uit elkaar staande, en daarbij een kleine donkere figuur, een enkel wit huis en dan is alles grijs, iets bijzonders.. .Wij moeten toch erg voorzichtig zijn en altijd die angst bij zich te hebben voor een herhaling van die ziekte [zware depressie van Kruyder in 1926 en een mentale inzinking in 1929, die zich bijna jaarlijks daarna blijft herhalen].
   • Quote of his wife Jo Bouman; in her letter to P.A. Regnault, from Limburg, April 1930; as cited in Herman Kruyder 1881 – 1935: gedoemde scheppingen, ed. Mabel Hoogendonk; (ISBN 90-400-9905-7), Waanders, Zwolle 1997, p. 31
 • It sounds rather strange that one's own teacher-ship would bring someone to great things.. ..but Kruyder explained to me that while teaching and walking up and down behind the drawing and painting easels of his pupils [c. 1926 - in his atelier in Heemstede, Kruyder was 35 years old), because of the busy activity of the others, he felt his own will encouraged as it were, to achieve as much as possible of those great things which were then already stirring in the inside, and to render them in personal imaginations. It was then that he really started painting definitely.. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van kunstcriticus Van der Eeckhout in zijn artikel) Zeer eigenaardig klinkt dat wel, dat een eigen leraarschap iemand tot groote dingen zou voeren.. .Kruyder legde mij dit zoo uit, dat hij, les gevend en achter de teeken- en schilder-ezels van zijn leerlingen op en neer gaand [c. 1926 - in zijn atelier in Heemstede, Kruyder was 35 jaar], door dien bezigen arbeid der anderen zijn eigen wil als het ware voelde aangespoord, [om] zich zoo sterk te verwezenlijken als mogelijk zou zijn, om die veel grooter dingen, die toen reeds in hem woelden, in eigen beeldingen vast te leggen. Toen ging hij dan werkelijk en voor goed aan het schilderen..
   • Quote of Van den Eeckhout, 1932, in his article 'Herman Kruyder' in: Dutch art-magazine Maandblad voor Beeldende Kunsten 9, nr. 10, 1932, pp. 300-303
 • It must be emphasized that these paintings [ the Calf, the Cock, the Dog and the Horse have been understood and painted completely outside the area of human feeling and thought. Kruyder doesn't reproduce the animal from the outside - as humans sees them - but, as it were, from the inside, from the animal itself, and there is no doubt that he must have identified himself with these animals for a long time in order to be able to do so. He saw the being of the animal possessed by impulses and he recognized the cruel sensuality of it everywhere. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van kunstcriticus nl:Jos de Gruyter, in zijn artikel:) Men moet er enige nadruk op leggen dat deze doeken [het Kalf, de Haan, de Hond en het Paard] geheel buiten de menselijke gevoels- en gedachtesfeer om zijn begrepen en geschilderd. Kruyder geeft het dier niet van buitenaf weer – zoals de mens het ziet – maar als het ware van binnenuit, van het dier zelf uit, en ’t lijdt geen twijfel, dat hij zich langdurig met deze dieren moet hebben vereenzelvigd om dit zo te kunnen doen.. Hij zag het door driften bezeten zijn van het dier en herkende de eigen wrede sensualiteit overal.
   • Quote of art-critic nl:Jos de Gruyter 1935; as cited in Herman Kruyder 1881 – 1935: gedoemde scheppingen, ed. Mabel Hoogendonk; (ISBN 90-400-9905-7), Waanders, Zwolle 1997, p. 34
 • During the eight years [1927 - 1935] that I could follow from very nearby the development of Kruyder's oeuvre, he made in that period, except for a few large and small drawings, watercolors, etc.. ..up to 30 paintings. Kruyder's nervous system didn't allow him to work constantly; that happened only in the morning and in the afternoon he rested.
  • Gedurende de acht jaren [1927 - 1935] dat ik het ontstaan van Kruyder's oeuvre van zeer nabij kon volgen, ontstonden in die periode, behalve enkele grote en kleine tekeningen, aquarellen.. ..hoogstens 30 schilderijen. Kruyder's zenuwgestel gedoogde namenlijk niet dat hij voortdurend werkte; zulks gebeurde alleen in de voormiddag en des namiddags rustte hij.
   • Quote of P.A. Regnault, in Herinneringen van een schilderijencollectioneur, 1950; as cited in Herman Kruyder 1881 – 1935: gedoemde scheppingen, ed. Mabel Hoogendonk; (ISBN 90-400-9905-7), Waanders, Zwolle 1997, p. 30
 • In this painting ['Pan' ] K. demonstrated a broader paint stroke and an enrichment of color. - 'Pan' was followed by a still life, a flower-piece; both works were included in my collection and placed in my studio in such a way that the flower-piece stood in front of 'Pan'. When Kruyder saw this particular method of placement, it inspired him to paint another still-life [another flower-piece], with the consequence that 'Pan' formed together with these two floral paintings - of which the artist called the one female and the other male - a kind of triptych.
  • In dit werk ['Pan'] demonstreerde K. een bredere verftoets en een verrijking der kleur. – 'Pan' werd gevolgd door een stilleven, een bloemstuk; beide werken werden in mijn collectie opgenomen en zodanig in mijn atelier geplaatst dat het bloemstuk dwars voor 'Pan' kwam te staan.- Toen Kruyder die bizondere wijze van plaatsing zag, inspireerde hem dit tot het schilderen van nog een stilleven, zodat 'Pan' met de twee bloemstukken, waarvan de kunstenaar het ene vrouwelijk en het andere mannelijk noemde, als het ware een triptiek vormden.
   • Quote of P.A. Regnault, in Herinneringen van een schilderijencollectioneur, 1950; as cited in Herman Kruyder 1881 – 1935: gedoemde scheppingen, ed. Mabel Hoogendonk; (ISBN 90-400-9905-7), Waanders, Zwolle 1997, p. 31

External links[edit]

Wikipedia
Wikipedia has an article about:
Commons
Wikimedia Commons has media related to: