Marie Bilders-van Bosse

From Wikiquote
Jump to navigation Jump to search
photo of Maria Bilders van Bosse, by M. L. Verveer

Maria Bilders-van Bosse (Amsterdam, 21 February 1837 – Wiesbaden, 11 July 1900) was a Dutch painter, famous for her landscape-paintings in an early Dutch-impressionist style and connected to the Hague School; she later married Johannes Warnardus Bilders.

Quotes of Maria Bilders-van Bosse[edit]

sorted chronologically, by date of the quotes of Maria Bilders-van Bosse
Van Bosse, c. 1880: 'Walking in the Snow', watercolor
Van Bosse, c. 1880: 'Grain sheaves'
Van Bosse, c. 1880-1900: 'Avenue of Oaks in Late Summer', oil-painting
Van Bosse, c. 1880-1900: 'Landscape with sunset', watercolor on paper
photo of Maria Bilders van Bosse in her studio, c. 1900
Van Bosse, undated: print after her original work 'Landscape near Oosterbeek'
 • In the afternoon he [ Johannes Bosboom ] took me to look for it [her first showed painting, ever]. There it was! I thought I was swimming! And next day, our lounge was full of people [at home, with her father], a friend of dad came in and he said: 'I have seen your painting. Very well, indeed. Do you know it just has been sold?' Suddenly it fell silent in the room. Daddy looked at me with surprised eyes. It was my declaration of independence. (translation from the original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • version in original Dutch (citaat van Maria Bilders-van Bosse, in Nederlands): 's Middags nam hij [ nl:Johannes Bosboom ] me mee, om ernaar te gaan kijken [haar eerst-getoonde schilderij]. Daar hing het! Ik dacht dat ik zwom! En den volgenden dag, de salon was bij ons [thuis bij haar vader] vol menschen, komt een vriend van papa binnen en zegt: 'Ik heb je schilderij gezien. Heel goed. Weet je dat het verkocht is?' Het was ineens stil in de kamer. Pappa keek me met een paar verbaasde ogen aan. Het was mijn onafhankelijkheidsverklaring.
   • Quote of Marie Bilders-van Bosse, c. Jan. 1875; as cited by Dutch writer Augusta de Wit, in 'Marie Philippine Bilders-van Bosse', in artmagazine 'De Gids', 1900, p. 513
   • Bosboom had organized that one of her early paintings was showed in the shop-window of art-dealer Goupil in The Hague; it became her first sale, to Dr. Blom Coster
 • What is life difficult and cumbersome, and what hard work it is to fathom one's own thoughts, feelings really truthfully - to purify and to place them behind each other. (translation from the original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • version in original Dutch (citaat uit een brief van Maria Bilders-van Bosse, in het Nederlands:) Wat is het leven moeilijk en omslachtig, en wat heeft men een toer om zijne eigen gedachten, gevoelens regt naar waarheid te doorgronden – te zuiveren en achter elkaar te plaatsen.
   • Quote from her letter to sister Anna, The Hague, 12 Jan. 1879; as cited in Marie Bilders-van Bosse 1837-1900 – Een Leven voor Kunst en Vriendschap, Ingelies Vermeulen & Ton Pelkmans; Kontrast ( ISBN 978-90-78215-54-7), 2008, p. 21
 • I tell you that I learned from experience. Have you once consulted with yourself – have you once made your decision, don't leave it anymore, otherwise you will become like a weather-cock, and dissatisfied with yourself. (translation from the original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • version in original Dutch (citaat van Maria Bilders-van Bosse, in Nederlands): Ik zeg u, dat ik uit de ondervinding heb geleerd. Hebt gij eenmaal met uw zelve overleijd, zijt gij eenmaal tot besluit gekomen, wijk dan niet af, anders wordt ge als een weerhaan, en ontevreden op uzelf.
 • He [ Johannes Warnardus Bilders ] painted – was living in Utrecht, [he] immediately attracted attention and had many ideas, got good prices for that time; and once he thought 'Is this really beautiful, as people say - but the people are crazy or I am - I came to the conclusion – the people are wrong - picked up my things and went to Oosterbeek' [Autumn of 1841, where he thoroughly started to study nature: branches, stems, plants. Etc..] (translation from Dutch, Fons Heijnsbroek).
  • version in original Dutch (citaat uit een brief van MarieBilders-van Bosse, in het Nederlands:) Hij schilderde – woonde te Utrecht, [hij] trok aanstonds de aandacht en had veel ideeën, kreeg voor den tijd goede prijzen; en dacht op eenmaal 'Moet dat nu mooi heeten – maar de menschen zijn gek of ik – Ik kwam tot de conclusie – de menschen slaan de bal mis – pakte mijn rommeltje en ging naar Oosterbeek' [herfst van 1841, waar Bilders grondig studie van de natuur begint te maken: takken, stammen, planten. Etc..]
   • In a letter of Marie Bilders-van Bosse to A. C. Loffelt, c. 1891; as cited in Van Oosterbeek naar Haagsche School, E. Maas; kunsthandel Kupperman, Amsterdam, 1994, p. 57
   • Marie Bosse-Bilders was first a pupil of the older Bilders; later they married
 • Our trips in Drenthe [in 1878-79] he [ Johannes Warnardus Bilders ] enjoyed a lot, but Vorden and especially Oosterbeek remained the places he loved most. Drenthe was too new for him. The most beautiful painting he made of it were 'the Hunnebeds', a fusain in my possession. He found back again Hobbema everywhere. (translation from Dutch, Fons Heijnsbroek).
  • version in original Dutch (citaat uit een brief van Marie Bilders-van Bosse, in het Nederlands:) Van onze togten in Drenthe [ 1878-79] genoot hij [ Johannes Warnardus Bilders ] veel, doch Vorden en vooral Osterbeek bleven zijn hoofdpunten. Drenthe was hem te nieuw. 't Mooiste wat hij ervan maakte waren 'de Hunnebedden', een fusain in mijn bezit. Hij vond daar overal Hobbema weder.
   • In a letter of Marie Bilders-van Bosse to A. C. Loffelt, 23 Juin 1895, Municipal Archive of The Hague
 • I am glad I have that artistic life in me.. .[I'm] a nobody in my field of art.. .I don't overestimate myself at all, and that's why I can't get that comfort from my work [landscape painting], which the Great [artists] have in their field of art. What else to say! 50 years after my death!! I laughed about it. Do you think they will remember me after only one year? [after her death] Dear heaven! No, that is really my least concern. (translation from the original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • version in original Dutch (citaat uit een brief van Marie Bilders-van Bosse, in het Nederlands:) Ik ben blij dat ik dat artistieke leven in mij heb.. ..[ik ben] een prul op mijn gebied.. ..Ik overschat mijzelven niemendal, en daarom kan ik uit mijn werk [landschap-schilderen] niet dien troost putten die de Grooten op een gebied daaruit halen. En verder! 50 jaar na mijn dood!! Ik heb er om gelachen. Denk je dat ze één jaar daarna nog aan mij zullen denken? Lieve hemel! Nee, dat is mijn minste zorg.
   • Quote from Marie Bilders-van Bosse in her letter from The Hague, 29 March 1896, to her friend Cornelia M. Beaujon-van Foreest; as cited in Marie Bilders-van Bosse 1837-1900 – Een Leven voor Kunst en Vriendschap, Ingelies Vermeulen & Ton Pelkmans; Kontrast ( ISBN 978-90-78215-54-7), 2008, p. 29
   • Marie wrote her letter shortly after a quarrel with her friend Cornelia

Quotes about Maria Bilders-van Bosse[edit]

 • Marie is already 4 weeks in Vorden [Summer of 1875], painting under the guidance of the first landscape painter we have here Bilders. I am curious about the fruits of her labor. I must say that she does the work with great zeal, at the cost of her [white] complexion! She will come back as a half Javanese, I think. I am happy for her that she is given a different guidance than she had now from Bosboom [in The Hague], because that became too much modern for me. (translation from the original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • version in original Dutch (citaat van Marie's vader, in Nederlands):Marie zit reeds 4 weken te Vorden te schilderen [zomer 1875] onder commando van den eersten landschapschilder dien wij hier hebben Bilders. Ik ben benieuwd naar de vruchten van den arbeid. Ik moet zeggen dat zij het werk met overgrooten ijver drijft, ten koste van haar [blanke] teint! Zij zal als een halve Javaan terugkomen, denk ik.
   Ik ben blij voor haar dat zij eens andere leiding krijgt dan die zij nu van Bosboom had, want dat werd mij al te modern.
   • Quote by P.P. van Bosse [Marie's father], in his letter to his son Marinus van Bosse, 19 Aug. 1875; as cited in Marie Bilders-van Bosse 1837-1900 – Een Leven voor Kunst en Vriendschap, Ingelies Vermeulen & Ton Pelkmans (translation from the original Dutch: Fons Heijnsbroek) Kontrast ( ISBN 978-90-78215-54-7), 2008, p. 31
 • [ Johannes Bosboom was..] the friend of her first art-works, her source of information and on whom she could fall back, the one who helped her to believe in herself and finally the man who seized her with a firm grip from the drift paths of the young ladies' existence, onto the way of the royal art. (translation from the original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • version in original Dutch (citaat van Augusta de Wit, in Nederlands): [ nl:Johannes Bosboom..], de vriend van haar eerste werk[en], haar vraagbaak en toeverlaat, degene die de moed bij haar erin hield en eindelijk de man die haar met vasten greep uit de drentel-paadjes van het jonge-dames-bestaan, den koninklijken weg der kunst introk.
   • Augusta de Wit in her article 'Marie Philippine Bilders-van Bosse', in Dutch art-magazine 'De Gids' 1900, p. 513

External links[edit]

Wikipedia
Wikipedia has an article about: