Ndebele proverbs

From Wikiquote
Jump to navigation Jump to search

Proverbs of the Ndebele language Proverbs from all Ndebele speaking parts of the world.

Quotes[edit]

 • Amajodo awela abangelambiza.
  • Translation: Fortune favours the foolishness
  • As quoted in Rev. J.N. Pelling, A Practial Ndebele Dictionary, Longman Zimbabwe, Harare (1994), p. 150.
 • Kwabo kagwala akulasililo.
  • Translation: Discretion is better than valour.
  • Meaning: Being prudent is better than to merely be courageous
  • As quoted in Rev. J.N. Pelling, A Practial Ndebele Dictionary, Longman Zimbabwe, Harare (1994), p. 151.
 • Ikhotha eyikhothayo.
  • Translation: It [the cow] licks the one which licks it.
  • As quoted in Rev. J.N. Pelling, Ndebele proverbs and other sayings, Mambo Press, Gweru (1977), p. 29.
 • Inhlanhla kayiphindwa kabili.
  • Translation: Fortune never comes twice.
  • As quoted in Rev. J.N. Pelling, A Practial Ndebele Dictionary, Longman Zimbabwe, Harare (1994), p. 152.
 • Ubukhosi ngamazolo.
  • Translation: Wealth is short-lived.
  • As quoted in Rev. J.N. Pelling, A Practial Ndebele Dictionary, Longman Zimbabwe, Harare (1994), p. 153.
 • Inyembezi zendoda zehlela esifubeni.
  • Translation: Men try to hide their sorrow.
  • As quoted in Rev. J.N. Pelling, A Practial Ndebele Dictionary, Longman Zimbabwe, Harare (1994), p. 154.
 • Iqhawe lifela ebuqhaweni balo.
  • Translation: The way a man dies is determined by his occupation.
  • As quoted in Rev. J.N. Pelling, A Practial Ndebele Dictionary, Longman Zimbabwe, Harare (1994), p. 152.
 • Sithi singalamba sidle lotshani.
  • Translation: Necessity knows no law.
  • As quoted in Rev. J.N. Pelling, A Practial Ndebele Dictionary, Longman Zimbabwe, Harare (1994), p. 153.
 • Umthombo kawugqitshelwa.
  • Translation: Do not abuse the hospitality of others.
  • As quoted in Rev. J.N. Pelling, A Practial Ndebele Dictionary, Longman Zimbabwe, Harare (1994), p. 151.
 • Umuntu abozinuka amakhwapha.
  • Translation: Each man must recognize his faults.
  • Closest English equivalent: Each man is his own worst enemy.
  • As quoted in Rev. J.N. Pelling, A Practial Ndebele Dictionary, Longman Zimbabwe, Harare (1994), p. 154.
 • Udwayi ufa lensiba zakhe.
  • Translation: Virtue is not lost with age.
  • As quoted in Rev. J.N. Pelling, A Practial Ndebele Dictionary, Longman Zimbabwe, Harare (1994), p. 150.
  • Udiwo lufuz' imbiza
  • Sobohla Manyosi
  • Imbuz' igudl' iguma
  • Akuqili lazikhoth' emhlane
  • Zimbila zantabanye
  • Yingwe lenja
  • Okwakuyiziziba sokungamazibuko
  • Zonelwa mvu-yinye
  • Hamba juba bazakucutha phambili
  • Uthango ludla amakhomane
  • Oluzulayo luyadobha
  • Kusinwa kudedelwana
  • Chith' amanzi inkukhu ilahlekile
  • Ikhoth' eyikhothayo

External links[edit]

Wikipedia
Wikipedia has an article about:

umuntu ngumuntu ngabantu