Róbert Puzsér

From Wikiquote
Jump to navigation Jump to search

Róbert Puzsér (born in October 24, 1974) is a Hungarian publicist, anchorman, editor, and social critic.

Quotes from him[edit]

Interviews[edit]

 • Egy kezemen meg tudom számolni, hány alkalmas ember dolgozik ma a médiában. De siralmas a helyzet a színház, a filmgyártás és a képzőművészet területén is. Az egész magyar kultúra mélységes válságban van, a rothadás, ami uralja az országot – kulturálisan, gazdaságilag, politikailag, etikailag és mentálökológiailag – mindent elemésztő. (Idegen test az RTL Klubon - Puzsér Róbert-interjú, hvg.hu, 2012. március 20.)
  • I can count on one of my hands, how many competent people are working in the [Hungarian] media today. But the situation is also woeful in the areas of theatre, film production and fine arts. The whole Hungarian culture is in a deep crisis, the putrescence reigning this country – in a cultural, economic, political, moral and mentalecological sense – consumes everything.
 • Én nem a személyiségemet árulom. Én álláspontokat képviselek. Véleményt mondok. Erről beszéljünk! Ez legyen a téma, ne az én egyéniségem! Az egy váz. Egy keretrendszer. Nem érdemes sem figyelemre, sem rajongásra, sem szeretetre. (Puzsér Róbert: "Én egy őrkutya vagyok" - Szily Nóra interjúja, life.hu, 2012. április 10.)
  • I do not sell out my personality. I represent views. I utter opinions. Let us talk about that! That should be the topic, not my personality! It is only a frame. A framework. Which does not deserve either attention, adoration, or love.
 • Én egy őrkutya vagyok. Egy csahos kutya. A közvélemény előretolt állása. Nekem az a feladatom, hogy jelezzem, ha valami veszélyt érzékelek. Ha valami silány, hitvány, ízléstelen, hazug, álságos, képmutató, szemét, ócska, igénytelen, förtelmes vagy emberhez méltatlan. Világ életemben ezt műveltem, ezt képviseltem. (Puzsér Róbert: "Én egy őrkutya vagyok" - Szily Nóra interjúja, life.hu, 2012. április 10.)
  • I am a police dog. A yapping dog. Detached post of the public opinion. My duty is to give a signal, if I detect something dangerous. If something is crappy, contemptible, tasteless, mendacious, clandestine, hypocritical, mess, duff, homely, abominable or unworthy of human dignity. That has been what I have been doing during my whole life, that has been what I have been representing.

Csillag születik (talent show between 2011-2012)[edit]

 • Ez a dinamizmus nélküli nyálaskodás mélyen az ízlésem ellen való.
  • This kitschie performance without dynamism is deeply against my taste.
 • Én itt, ebben a székben karaoke-snak igent nem mondok. Ez elvi kérdés.
  • Here in this seat, I will not say yes to anybody performing karaoke. It is a principal issue.
 • Ez, amit előadtál az harminc klikket tud a Youtube-on. S azok a barátaid meg a szüleid.
  • This what you performed picks up thirty cliques on the Youtube. And those are your friends and parents.
 • Én abban bízom, hogy ez nem volt egy komoly álom és akkor most nincs minek összetörni.
  • I trust that it was not a serious dream and then there is nothing now which can be broken.
 • Azért vagyok itt, hogy ne szülessen meg túl könnyen az a valami, amit elnevezünk csillagnak, aztán fél év múlva vagy egy év múlva kiderül, hogy nem is az és szemétre hányjuk.
  • I'm here that that anything should not be born too easily, which we will call a star, then it comes true half or one year later that it is not and we throw onto the rubbish.
 • Nem érdemes majdnem olyan jól eljátszani egy számot, ahogyan már egyszer el van játszva. Érdemes egy olyat eljátszani, ami még soha nem játszott el senki, és azt a számot ti fogjátok a legjobban eljátszani.
  • It is not worth to play a production almost so well as it had been played once. It is worth to play such kind of it, which had not been played ever and that production will be played by you the best.
 • Mi volt ez a pusztító alpáriság? Mi volt ez? A suttyóságnak olyan szintjét mutattátok meg, amire nem voltam kíváncsi. Nem!
  • What was that devastating obscenity? What was that? You showed that level of yerkness, which I was not curious about. No!
 • Mi volt ez a szellemi kútmérgezés?
  • What was this intellectual well-poisoning?
 • Engem nem érdekel a személyiség. Nem csak a tiéd nem érdekel, egyáltalán nem érdekel egyetlen fellépő személyisége sem.
  • I do not care about the personality. Not only not yours, but none of the performers' personality is curious to me.
 • Rohadjon ki a szívem, ha engedem őket továbbjutni.
  • Let my heart rot out if I concede them.
 • Kedves Sándor! A kőbányai, 19. számú italboltban ez a megfelelő színvonal - de nem itt.
  • Dear Sándor! It is the appropriate standard in the liquor store No. 19. from Kőbánya - but not here.
 • Nem csodálom, hogy nem vállalod az arcodat, ember!
  • I do not admire that you do not undertake your face, man!
 • Mi volt ez a förtelmes szégyentelenkedés?
  • What was that hideous shamelessness?
 • Kellemetlen volt ahogy a negédes flörtjeiddel próbáltad bevonni a zsűrit ebbe a szégyenteljes programba!
  • It was very uncomfortable as you tried to involve the jury into this shameful program by your artificial flirts.
 • Az Antikrisztus menyegzőjén ez az ideális talpalávaló.
  • On the wedding of the Antichrist, this is the ideal dance.

Source[edit]

 • Az oxigén születésünkkor azonnali fizikai függőséget okozott, mert anyánk már a terhesség alatt használta. Az oxigénfüggők tükör által homályosan hallucinálnak, akiknek már nincs az anyagra szükségük, színről színre látnak. (Source)
  • The oxygen caused us immediate physical dependence beause our mother used it during pregnancy. The oxygen-dependents hallucinate obscurely through the mirror, who do not need the material anymore, they see face-to-face. (Source)
 • A hit az egyetlen teremtő erő. A mindenség apja. A szeretet az egyetlen éltető erő. A mindenség anyja. Aki megtagadja apját, elveszti világosságát. Aki megtagadja anyját, elveszti melegségét. (Source)
  • The faith is the only creating power. The father of the universe. The love is the only vitalizing power. The mother of the universe. Who refuses his father, loses his clearness. Who refuses his mother, loses his warmth.

Reklámtörvényszék[edit]

 • Miért gondolja a Burger King, hogy az éhes embereknek imponál a fasizmus? (Reklámtörvényszék #3 - Burger King)
  • Why does the Burger King think that fascism is impressive for hungry people?

External links[edit]

Wikipedia
Wikipedia has an article about: