Suze Robertson

From Wikiquote
Jump to navigation Jump to search
self-portrait by Suze Robertson, she painted in 1890

Suze Bisschop-Robertson (The Hague 17 December 1855 – The Hague, 18 October 1922) was a Dutch painter. She left Dutch Impressionism of those day because of painting rather impasto and giving away depth in her images.

Quotes of Suze Robertson[edit]

S. Robertson, c. 1892: 'Still Life', oil-painting on canvas
S. Robertson, c. 1895-1898: 'Pietje' (the young nanny), oil on canvas
S. Robertson, c. 1895-1898: 'Portret van een Jonge Vrouw' (very probably Pietje), oil on canvas
S. Robertson, c. 1898-1900: 'Lena' (sitting nude), oil on canvas
S. Robertson, 1900: 'Spinning Woman / Spinnende Vrouw', oil on canvas
S. Robertson, c. 1900-01: 'Antique stall' (model, Pietje), oil on canvas
S. Robertson, c. 1900 - 1905: 'Corner of the artist studio', oil-painting
S. Robertson, 1908-1910: 'De Vispoort van Harderwijk', oil on canvas
S. Robertson, c. 1920: 'The White House (with a woman doing laundry), oli on canvas
S. Robertson, c. 1910's: 'Mother and Child', oil on canvas; - quote of Suze Robertson, 1912: 'What a struggle I had to make on that ['Mother and Child']. You would say, a nice assignment to make something good out of it, isn't it. I myself thought it that way. So I went to Heeze, I made a mass of studies of women with children, came back with the sketches to my studio.. .Oh, what an obsession..
S. Robertson, late 1910's: 'Bowl of flowers', oil on canvas
S. Robertson, undated: 'The Breaker of branches / Tekkenbreekster', oil on canvas
S. Robertson, undated: 'Old woman and a clock', oil-painting; - quote of G.H. Marius, 1906: 'Anything that was sweet, she avoided in her work. The women, whether they lifted the weight of a [hang] clock, or were peeling the potatoes or were hastily breaking a branch, were rough in shape. Without softening the outlines by color or light'
S. Robertson, undated: 'Peasant woman peeling potatoes', oil on canvas; - quote of Suze Robertson, 1912: 'In Fall, October, November, I'm usually at work in Heeze, for interior studies. That is a beautiful, and the most quite time; the leaf of the trees [are dropped!], what gives in summer such a [too] strong green light into the domestic interiors'
S. Robertson, undated: 'Kerkje van Batenburg', oil on canvas
S. Robertson, undated: 'Courtyard', oil-painting
S. Robertson, undated: 'Standing woman spinning', oil on canvas
S. Robertson, undated: 'Alley with woman lit by a window', oil on canvas

before 1900[edit]

 • I was in Amsterdam [train from The Hague] last Wednesday, exclusively for the paintings [at the exhibition in 'Arti', May 1888] .. ..I was delighted with the wonderful [painting of] Jaap Maris. I mean the big one, I never saw it before. Also the other paintings did much better [because of better light there]. So your 'White horse' ['White horse of Montmartre', painted by Breitner in Paris in 1884]. I even got the impression that the Dupré that hung next to it became feeble. 'De Brug' [Breitner's painting, also known as 'Rain and Wind'] is a good job, but that painting never attracted me. I do not know why.. ..but I believe you will not be much attached to my opinion about this or that painting. I know how a peanut I am with no right to do so. I stayed at the exhibition until four o'clock, then I returned to The Hague.. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson's brief:) Ik was Woensdag in Amsterdam [vanuit Den Haag], uitsluitend voor de schilderijen te zien [op de expositie in Arti aan het Rokin, Mei 1888].. .Ik was in verrukking voor die heerlijke Jaap Maris. Ik bedoel die groote, ik had het nog niet gezien. Ook anderen deden veel beter. Zo ook het witte paard ['Witte paard van Montmartre'], door Breitner in 1884 in Parijs geschilderd] van u. Ik kreeg zelfs de indruk dat die Dupré [Barbizon-schilder] die er naast hing er slap bij werd. 'De Brug' [schilderij van Breitner, ook wel 'Regen en Wind' genoemd] vind ik wel knap, doch dat schilderij heeft mij nooit aangetrokken. Ik weet niet waardoor.. .Doch u zult er al heel weinig aan hechten wat mijn opinie omtrent dit of dat schilderij is. Ik voel van hoe weinig beteekenis ik zelf ben om het recht daartoe te hebben. Tot vier uur ben ik op de expositie gebleven, toen ben ik weer naar Den Haag geretourneerd..
   • Quote of Suze Robertson in a letter to Breitner, May 1888; as cited in Suze Robertson, ed. Anna Wagner en Herbert Henkels; Nijgh & van Ditmar, 1984, p. 10
 • I'm not making any progress with the book that you were so kind to lend me [about techniques of etching]; the desire to study tie facts for etching from a book does not exist with me.. ..if you would rather give me some lessons, so that I can get some information, I will be glad..[which happened February / March 1891] (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson's brief:) Met het boek welk U zoo vriendelijk waart mij ter leen te geven [boek over de techniek van het etsen] schiet ik niet hard op; de lust om de gegevens voor het etsen uit een boek te bestudeeren, bestaat bij mij niet.. ..[mocht u] liever nog mij eenige lessen geven , waardoor ik eenigszins op de hoogte kome, dan zal het mij aangenaam zijn.. [dat gebeurde in februari / maart 1891]
   • In her letter to Philippe Zilcke, 12 Jan. 1890; as cited in Suze Robertson, ed. Anna Wagner en Herbert Henkels; Nijgh & van Ditmar, 1984, p. 10

1900 - 1922[edit]

 • Dear Richard, I just received your letter; I will send the money order f 10 [10 guilders] immediately for the swimming of Saar [their daughter, 10 years old]. She seems to be going well ahead, I think, at least if she can jump off the springboard by herself. Her letter was nice and cheerful. Yes I would have liked her to come here [in Heeze] but I am just afraid that I may not be able to work regularly or that she will get rather bored. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson's brief:) Lieve Richard [ nl:Richard Bisschop ], Zo even ontving ik je brief; ik zal de postwissel zenden f 10 [10 gulden] meteen voor het zwemmen van Saar [hun dochter, 10 jaar oud]. Ze schijnt me nogal goed vooruit te gaan, tenminste als ze alleen van de plank af springt. Aardig was haar briefje en opgewekt. Ja wel graag had ik dat ze hier [Heeze] kwam maar ik ben alleen bang dat ik misschien niet geregeld zal kunnen werken òf dat zij zich nogal zal vervelen.
   • In a letter of Suze Robertson from Heeze, Summer 1904, to her husband Richard Bisschop in The Hague; as cited in Suze Robertson 1855-1922 – Schilderes van het harde en zware leven, exhibition catalog, ed. Peter Thoben; Museum Kemperland, Eindhoven, 2008, p. 10
 • Dear Richard, I was just coming home from [painting] an interior [with people!]. It was terribly dark today and yesterday, but today I made a pretty good study. I still sleep badly and feel nervous because of that.. .I don't need to come to The Hague for my drawing lessons.. .How long we will stay here [in nl:Heeze ], I don't know. I will write you at least in advance. If I don't start sleeping better I will not stay much longer, I think. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson's brief:) Lieve Richard, Zo eeven kom ik thuis van een interieur [met mensen!]. Het was vandaag en gisteren vreeslijk donker toch heb ik vandaag nogal een goede studie gemaakt. Ik slaap altijd nog slecht en voel me daardoor zenuwachtig.. .Ik hoef nu niet voor lessen [tekenlessen die ze geeft] naar Den Haag te komen.. .hoe lang we hier [in Heeze] blijven, weet ik niet. Ik schrijf het je in elk geval vooruit. Als ik niet beter slaap denk ik voor mij niet lang meer.
   • Quote of a letter of Suze Robertson from Heeze, July/August 1904, to her husband Richard Bisschop in The Hague; as cited in Suze Robertson 1855-1922 – Schilderes van het harde en zware leven, exhibition catalog, ed. Peter Thoben; Museum Kemperland, Eindhoven, 2008, p. 11
 • .In the beginning I was struggling very much with [painting] children, for that painting by Br. [probably, Henk Bremmer?]. It has an almost square format. The woman must look to the right [and] there must be a child with her.. .But I painted only a few children with mothers, and recent times not at all; and then that size (square), I don't know how to handle it. I now think to come back to The Hague Sunday afternoon [and] to leave Heeze early. Monday here is another holy Day [catholic region]. So I can not work then.. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson's brief:) .Ik heb hier in het begin nog al erg getobd met kinderen, voor dat schilderijtje van Br. [waarschijnlijk, nl:Henk Bremmer?]. Het formaat dat bijna vierkant is. De vrouw moet naar rechts kijken [en] er moet een kind bij.. .Maar kinderen bij moeders heb ik weinig geschilderd tenminste in de laatste tijd heelemaal niet en dan kan ik met dat formaat (vierkant) niet goed klaarkomen. Ik denk nu haast Zondagmiddag in den Haag te komen vroeg hier uit nl:Heeze te gaan. Maandag is hier weer heilige Dag [katholieke bevolking]. Dus kan ik ook niet werken..
   • In a letter of Suze Robertson from Heeze, 11 August 1904, to her husband Richard Bisschop in The Hague; as cited in Suze Robertson 1855-1922 – Schilderes van het harde en zware leven, exhibition catalog, ed. Peter Thoben; Museum Kemperland, Eindhoven, 2008, p. 11
 • It is not so bad that my paintings have been placed in the so-called reading room [Amsterdam exhibition, probably Arti et Amicitiae at the Rokin?]. But it will be just as you write, they will definitely have to serve for FW Jansen and others. They certainly must get the medals and have to show in a most favorable way. .. Are there many beautiful things exhibited or is everything rather mediocre? Is there something to see of Breitner and Bauer. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson's brief:) Het valt me nog mee dat mijn schilderijen in de zoogenaamde leeszaal geplaatst zijn [tentoonstelling Amsterdam, waarschijnlijk nl:Arti et Amicitiae aan het Rokin?]. Maar het zal wel net zijn zoals je schrijft, ze zullen zeker dienst moeten doen voor FW Jansen en anderen. Die moeten zeker de medailles hebben en moeten op zijn gunstigst uitkomen.. ..Is er veel moois of is alles nogal middelmatig? Is er van Breitner nog iets en Bauer.
   • In a letter of Suze Robertson from Heeze, 11 Sept. 1904, to her husband Richard Bisschop; as cited in Suze Robertson 1855-1922 – Schilderes van het harde en zware leven, exhibition catalog, ed. Peter Thoben; Museum Kemperland, Eindhoven, 2008, p. 12

'Onder de Menschen: Suze Robertson' (1912)[edit]

Quotes of Suze Robertson, from: the interview 'Onder de Menschen: Suze Robertson' by M. J. Brusse, in the Dutch newspaper 'Nieuwe Rotterdamsche Courant', 5/6 Oct. 1912; as cited in Suze Robertson, ed. Anna Wagner en Herbert Henkels; Nijgh & van Ditmar, 1984, pp. 29-35 (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
 • But please come into my studio; It is now full of works everywhere, you see.. .Oh, you don't need to be careful; those paintings do fall together frequently; - it doesn't really harm them.
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson:) Maar komt u binnen op mijn atelier; 't staat er nu overal vol, naar u ziet.. .O, u hoeft niet zoo voorzichtig te weezen [M. J. Brusse komt naar haar atelier voor het interview]; die schilderijen vallen wel meer door elkaar; - 't hindert ze heusch niet..
   • p. 29
   • M. J. Brusse visited Suze's studio in The Hague, for the interview
 • Because - you need moderation for the perseverance in your work!
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson:) Want - soberheid heb je noodig voor de volhoudendheid in je werk!
   • p. 29
 • No, absolutely not, I have never been what one calls a gifted child, never a dreamer. I didn't think of making fantasies with the pencil on the paper, although at school we learned to draw and play music of course. But in those days the piano was actually what I preferred most.. .But until my eighteenth year I have been hesitating long between both [painting and playing piano]..
  • version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson: Nee, ik ben volstrekt nooit wat men noemt een begaafd kind geweest, nooit een droomster. Aan fantasie met 't potlood op 't papier dacht ik niet, al leerden we op school natuurlijk ook teekenen en muziek. Maar in dien tijd was de piano eigenlijk meer mijn fort.. .Toch heb ik tot mijn achttiende jaar tussen die beide lang gewankeld.
   • p. 30
 • I never had difficulties with my students, for I was prepared for their pranks, because fortunately I had often been naughty myself. We frequently made tremendous fun at the Art Academy in The Hague.. .So I still had my own experience in this area fresh in my mind.
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson:) Moeilijkheden met mijn leerlingen [o.a. op de Rotterdamse H.B.S. - waar ze met lesgeven begon - van 1876 tot 1882] heb ik nooit gehad, want ik was voorbereid op hun streken, omdat ik gelukkig zelf dikwijls ondeugend was geweest. Wat hadden we op de Haagsche Academie vaak 'n ontzettende pret gemaakt!. .Dus had ik mijn eigen ervaring op dit gebied nog frisch in 't geheugen.
   • p. 30
   • Suze was teaching first in Rotterdam at the Dutch High School, from 1876 to 1882, and afterwards one year in Amsterdam, 1883; then she stopped teaching
 • Although teaching in the class is so terribly tiring.. .I continued my work perfunctorily in a way that nobody could notice it. Because I lived with that firm intention: in a few years I will start painting. And I saved for this by being as sober as possible with everything.
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson:) Al is dat klassikale lesgeven ook zóó vermoeiend.. ..ik zette mijn werk plichtmatig voort, zodat wel niemand 't aan mij kon merken. Want ik leefde op het vaste voornemen: over eenige jaren ga ik schilderen. En daar spaarde ik voor, door in alles zoo sober mogelijk te wezen.
   • p. 31
 • Yes, there was a lot of fuss about it, then [c. 1879-80].. .. [that] I also was permitted to enter the nude class [c. at the Art Academy in Rotterdam, evening classes!] .. that was never done before me by other ladies. I was the first who claimed it. And even in a local newspaper they cried shame about it: a young woman who painted nude model. And moreover.. a teacher with so many girls under her guidance. [at the Dutch Highschool]
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson:) Ja, dat is toen nog een heel ding geweest [c. 1879-80].. ..[dat] ik ook toegelaten werd tot de naaktklasse [c. op de Kunst-academie in Rotterdam, avondlessen!].. ..dat werd vóór mij nooit door dames gedaan. Ik was de eerste die er aanspraak op maakte. En tot zelfs in een plaatselijk blad werd er schande van gesproken: een jonge vrouw, die schilderde naar naakt model. En dan nog wel een lerares met zóóveel meisjes onder haar leiding. [op de Rotterdamse H.B.S.]
   • p. 31
 • ..I therefore got around to painting [in Amsterdam, 1883] and that's why teaching started to become a burden for me. So then it HAD to happen now: Make or break! And I asked my dismissal at the school, threw away my 2500 florin a year, sacrificed everything, although I never made any painting yet, and certainly sold nothing at all. And my acquaintances, my family, they found me reckless and shamefully frivolous with my sacrifice to art, for which they did not felt any sympathy or understand anything of it after all.
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson:) ..ik kwam zodoende meer aan 't schilderen [inmiddels in Amsterdam, 1883], waardoor 't lesgeven me begon te bezwaren. Dus dan MOEST het ook maar: erop of eronder! En ik vroeg mijn ontslag aan de school, gooide mijn f 2500,- per jaar weg, offerde àlles op, hoewel ik nog nooit 'n schilderij gemaakt, laat staan iets verkocht had. En m'n kennissen, m'n familie, ze vonden me roekeloos en schandelijk lichtzinnig met mijn offer aan de kunst, waarvoor ze immers niets voelden of van begrepen..
   • p. 31
 • Then on a certain day I went out [from Amsterdam, c. 1881-82]. I traveled to Dongen, brought some interior studies back, to try to make something good of them.
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson:) Toen ben ik er op 'n goeden dag eens op uit getrokken [c. 1880], naar buiten. Ik ging naar nl:Dongen, bracht er enkele interieur-studies uit mee, om te proberen daar wat van te maken.
   • p. 32
 • Well, sure, when you have some success, you also work with more self-confidence and ease. But before that time; that awkward question: am I going to sell or not. All the same I never took notice of it regarding to my work.
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson:) O zeker, wanneer je wat succes hebt, werk je ook met grooter zelfvertrouwen en met grooter gemak. Maar daarvóór; die penibele kwestie: zal ik [kunnen] verkoopen of niet. Toch heb ik mij daar voor mijn werk nooit aan gestoord.
   • p. 33
 • In Fall, October, November, I'm usually at work in Heeze, for interior studies. That is a beautiful, and the most quite time; the leaf of the trees [dropped!], what gives in summer such a strong green light into the domestic interiors. It was in the lodging of the good Saskia [Ciska] .. ..that I always got very special care.
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson:) In 't najaar, october, November ben ik gemeenlijk in nl:Heeze aan 't werk, voor interieurstudies. Dat is een mooie, en de rustigste tijd; 't blad van de bomen [af!], waardoor zomers zoo'n groen licht in de binnenhuizen valt. In 't logement van de goede Saskia [Ciska].. ..ondervond ik dan altijd heel bizondere zorgen.
   • p. 34
 • What a struggle I had to make on that ['Mother and Child']. You would say, a nice assignment to make something good out of it, isn't it. I myself thought it that way. So I went to Heeze, I made a mass of studies of women with children, came back with the sketches to my studio.. .Oh, what an obsession..
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson:) Wat heb ik dáár op getobd ['Moeder en Kind']. Ge zoudt zeggen, niet waar: 'n opgaaf [opdracht] om best iets goed van te maken. Dat dacht ik ook. 'k ging dus naar nl:Heeze, maakte er massa's studies van vrouwen met kinderen, kwam daarmee op m'n atelier terug.. .Maar wat een obsessie..
   • p. 34
 • Acquaintances, family, posing for me? - Oh no, please no acquaintances, no nephews or nieces.. .If I need them, I take models; am I searching for myself, tripping through the neighborhoods..
  • (version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson:) Kennissen, familie voor mij poseeren? – O nee, alstublieft geen bekenden, geen neefjes of nichtjes.. .Als ik ze nodig heb, neem ik modellen; ga ik zelf zoeken, de buurtjes [buurten] afloopen..
   • p. 34

Quotes about Suze Robertson[edit]

 • Miss, today I had the pleasure to admire your drawings here [exhibition 'Levende Meesters ' in Arti, Amsterdam]. The knight is doing very well. I think the onions [still-life] were better done in a passe-partout. Especially now the drawing is not cut off.. .At the Academy here [Rijksacademie Amsterdam] I like it very much. We have a pretty good model.. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat uit de brief van nl:George Hendrik Breitner:) Mejuffrouw, heden had ik het genoegen Uwe teekeningen hier te bewonderen [expositie Levende Meesters in Arti [= nl:Arti et Amicitiae, te Amsterdam]. De ridder doet [het] heel goed. De uien vind ik hadden beter in eene passepartout gedaan. Vooral nu de teekening niet afgesneden is.. .Aan de Academie hier [Rijksacademie Amsterdam] bevalt me uitstekend. We hebben een vrij goed model..
   • In a letter of G.H. Breitner c. Oct. 1886 from Amsterdam, to Suze Robertson in The Hague; as cited by Anna Wagner, in Suze Robertson, ed. Anna Wagner en Herbert Henkels; Nijgh & van Ditmar, 1984, p. 9
 • ..you know together enough how the world is running - what life is - and how people are - together you are two apostles, fighting for their art and that is 'worth the only reason'!! to stay alive.. ..now you are together - you can comfort each other when things go badly.. ..that keeps the mutual affection awake, so dear fellow, Suze - I wish you both all happiness.. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat uit de brief van nl:Jakob Smits:) ..jelui [jullie] weten samen genoeg hoe de wereld draait - wat het leven is - en hoe de menschen zijn - ge zijt samen 2 apostelen die strijden voor hunne kunst en dat is 'de eenige moeite waard'!! om in leven te blijven.. ..nu zijn jelui met de beiden - je kunt elkander troosten als het beroerd gaat.. ..dat houdt de onderlinge genegenheid wakker dus beste kerel, Suze - alle beide wensch ik je voortdurend geluk toe..
   • In a letter of Jakob Smits, c. Juin 1892 from Mol, Belgium, to his friends Richard Bisschop and Suze Robertson in The Hague; as cited by Anna Wagner, in Suze Robertson, ed. Anna Wagner en Herbert Henkels; Nijgh & van Ditmar, 1984, p. 14
   • Jakob Smits' response on their wedding invitation
 • ..I would love to see you [his friend Richard Bisschop and wife Suze] with your sprig - how does Suze do that, painting and cleaning nappies!! - and then painting children.. .I made children's portraits, I know what that means; enough to drive you mad.. [Suze hardly painted children in fact] (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat uit de brief van nl:Jakob Smits:) ..ik zou jelui wel eens willen zien [zijn vriend Richard Bisschop en diens vrouw, Suze] met je spruit [jonge kind: Saar] – hoe doet Suze dat, schilderen en schoone luisters aan doen! – en dan kinderen schilderen.. ..ik heb kinderportretten gemaakt, ik weet wat dat beteekent, goed om dol van te worden.. [Suze heeft nauwelijks kinderen geschilderd, blijkt achteraf]
   • Quote of Jakob Smits, in his letter c. Feb. / March 1894 to Richard Bisschop, from Mols, Belgium; as cited in Suze Robertson, ed. Anna Wagner en Herbert Henkels; Nijgh & van Ditmar, 1984, p. 16
 • ..[a clear influence of his] talented wife [= Suze Robertson]. Perhaps in this painting by Bisschop one can see the spiritual marriage of two artists.. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat van A.C. Loffelt:) ** ..[een duidelijke invloed van zijn] talentvolle gade [= Suze Robertson]. Misschien ziet men in dit werk van nl:Richard Bisschop het geestelijk huwelijk van twee artiesten..
   • Quote of A.C. Loffelt, 1896, in his art-critic of the yearly Pulchri-exposition in The Hague; in magazine 'Nieuws van den Dag', Nov. 1896
   • Richard Bischop exposed then a watercolor: 'Woman with branches bunch'
 • My dear madam Bisschop [= Suze], I hope you will enter [the Katwijk painting exhibition] a few of your paintings. I always find your work so strong! Individual, broad and beautiful. I love it very much. Send us a few of your canvases. We'll get a nice entry, I believe. Please ask your husband if he wants to enter also a few of his paintings. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat uit de brief van nl:Jan Toorop:) Waarde mevrouw Bisschop [= Suze], Ik hoop dat U ons [de Katwijksche schilderijen-tentoonstelling] een paar van Uwe schilderijen wilt zenden. Ik vind Uw werk altijd zoo sterk! Individueel, breed en mooi. Ik houd er veel van. Zend u ons een paar doeken, wij krijgen een mooie inzending geloof ik. Vraagt u s.v.p. aan uw man [ Bisschop ] of hij ons ook een paar schilderijen wil zenden.
   • Quote of Jan Toorop, in his letter to Suze Robertson, 5 June 1902; as cited in Suze Robertson, ed. Anna Wagner en Herbert Henkels; Nijgh & van Ditmar, 1984, p. 19-20
 • .So please write me about it, do you believe that Saar [their daughter, 10 years old] must go, Suze? In that case send me a money order with that amount [for the travel costs of Saar; friends want to take her with them, on holiday]. I have almost no money left but for a few days. How to finish my painting so that Zürcher [art-seller] will buy it, the sky may know.. .If I had the gift of you to paint a simple thing nicely together then I certainly would do, but in my case people are used to a kind of painting that is completely finished; otherwise I will have no chance to sell it. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat uit de brief van haar man nl:Richard Bisschop:) .Schrijf dus even hoe je erover denkt, vindt je dat Saar [hun dochter, 10 jaar] gaan moet, Suze. In dat geval een postwissel te zenden met dat bedrag [voor de reis van Saar; vrienden willen haar mee op vakantie nemen]. Ik heb zo goed als niets meer dan voor eenige dagen, hoe ik mijne schilderij moet afmaken dat Zürcher [kunst-handelaar] ze koopt mag de hemel weten.. .Had ik de gaaf van jou om een eenvoudig gevalletje mooi in elkaar te schilderen dan deed ik het zeker, maar men is van mij nu ten eenenmale een bepaald schilderij geheel voltooid gewend en anders heb ik geen kans het te verkoopen.
   • In a letter of Richard Bisschop [Suze's husband], from The Hague 29 July, 1904, to Suze [painting in Heeze] ; as cited in Suze Robertson 1855-1922 – Schilderes van het harde en zware leven, exhibition catalog, ed. Peter Thoben; Museum Kemperland, Eindhoven, 2008, p. 10
 • A stay in Dongen, where she painted interiors [c. 1880] followed by a next stay in Blaricum [c. 1885-88] where she also painted interiors, gave more shape to her searching.. .Anything that was sweet, she avoided in her work. The women, whether they lifted the weight of a [hang] clock, or were peeling the potatoes or were hastily breaking a branch, were rough in shape. Without softening the outlines by color or light.. ..and sometimes it gave the impression as if, for fear of everything that is feminine, she masked her femininity by the crudeness of her conception. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat uit het artikel van G. H. Marius:) Een verblijf in nl:Dongen, waar zij intérieurs schilderde [c. 1880] een daarop gevolgd in nl:Blaricum [c. 1885-88], waar zij eveneens intérieurs schilderde, gaf meer vorm aan haar zoeken.. .Alles wat zoetelijk was, bleef hieraan vreemd. De vrouwen, hetzij ze het gewicht van een [hang]klok optrokken, hetzij de aardappels schilden of haastig een tak doorbraken, waren grof van vorm. Zonder dat door kleur of licht de omtrekken verzacht werden.. .en het leek soms of zij, uit angst voor alles wat vrouwelijk is.. ..haar vrouwelijkheid maskeerde door de cru-heid harer opvatting.
   • G. H. Marius, in her article 'Suze Bisschop-Robertson', in Onze Kunst 5. (1906) I. p. 184
 • Nervousness - nonsense keep calm.. .[I] haven't seen everything already [of the submission of Suze Robertson for the exhibition 'Kunst van Heden' in Antwerp]. - [we] were busy unpacking - let me rummage around - you must come to the opening - banquet!. .Your submission is looking good. Yesterday Baseleer was in the hall and he was talking about a courtyard [of Suze] with white walls that was beautiful, I haven't seen it yet, had to make visits.. .I did see some.. ..nude figures and small paintings, wearing Suze's firm painting gesture, they are beautiful and rich in color.. .I will take care of your submission. So don't be nervous and let me handle it. Warmly Jacob (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / origineel citaat uit de brief van haar vriend nl:Jakob Smits:) Zenuwachtigheid – onzin kalm houden.. ..heb alles nog niet gezien [van de inzending van Suze voor de expositie 'nl:Kunst van Heden' in Antwerpen]. – waren bezig met uitpakken – laat me maar scharrelen – je moet op opening komen – banket!.. .Je zending ziet er goed uit. Gisteren was Baseleer in de zaal en hij sprak nu over een binnenplaats [van Suze] met witte muren dat prachtig was, heb 't nog niet gezien, moest visites maken.. ..Zag wel….. naakfiguren en kleine schilderijtjes, die de stevige poot van Suze dragen en mooi en rijk v kleur zijn.. .Ik zal voor je zending zorgen. Dus wees niet zenuwachtig en laat me maar doen. Hartelijk Jacob
   • In a letter of Jakob Smits, from Belgium, March 1909, to Suze Robertson; as cited in Suze Robertson 1855-1922 – Schilderes van het harde en zware leven, exhibition catalog, ed. Peter Thoben; Museum Kemperland, Eindhoven, 2008, p. 13
 • Suze Robertson, is a woman-painter, of people with a heavy and tragic emphasis; of still life, where we find the same tragic mood; of cityscape, which attracts me less, of landscape with animals etc. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)

External links[edit]

Wikipedia
Wikipedia has an article about:
Commons
Wikimedia Commons has media related to: