Talk:Asif Ali Zardari

From Wikiquote
Jump to: navigation, search

http://www.youtube.com/watch?v=nb6JSHWoM64 not shia he is sunni

he is not shia sunni[edit]

http://www.youtube.com/watch?v=nb6JSHWoM64