Talk:Filipino proverbs

From Wikiquote
Jump to navigation Jump to search

Āǫűįňö kung kaya mung ipamukha sa akin ang hindi ka kawalan isusupat ko sayo ang salitang hindi narin kita kailanga ang love parang asukal pero pag tumagal nawawala ang tamis sa iyong minamahal sa panahon ngayon maraming nag baga ngunit ang pag ibig satin ng dyos kailanman hinda mag babago

Tagalog proverbs from SEAsite[edit]

If anyone else is interested there's a bunch here, "Philipine Proverbs", SEAsite; I was worried about presentation copyright violation if I grabbed all of them; and additional resources using these proverbs would be nice, though I trust they're legit being it's a government funded educational site. I'dd add some of them for now. CensoredScribe (talk) 23:18, 15 July 2017 (UTC)