Talk:Filipino proverbs

From Wikiquote
Jump to: navigation, search

Āǫűįňö kung kaya mung ipamukha sa akin ang hindi ka kawalan isusupat ko sayo ang salitang hindi narin kita kailanga ang love parang asukal pero pag tumagal nawawala ang tamis sa iyong minamahal sa panahon ngayon maraming nag baga ngunit ang pag ibig satin ng dyos kailanman hinda mag babago