Willem Maris

From Wikiquote
Jump to navigation Jump to search
portrait of Willem Maris, c. 1900 - drawing by Floris Arntzenius

Willem Maris (18 February 1844, The Hague – 10 October 1910, The Hague) was a Dutch landscape painter of the Hague School, like his two brothers, Jacob Maris and Matthijs Maris. Willem was famous for his paintings with cows in the meadow in the daylight.

Quotes of Willem Maris[edit]

Willem Maris, 1863: 'Calves at a trough', oil on canvas
Willem Maris, c. 1875: 'Winterlandscape', oil-painting on canvas
Willem Maris, 1885: 'Duck heaven', oil-painting
Willem Maris, c. 1885-1895: 'Cow by the waterside', oil-painting
Willem Maris, 1890-95: 'Pasture landscape with cows at the water', oil on canvas
Willem Maris, 1890-1900: 'Polder Landscape with Cattle', oil on canvas
Willem Maris, date unknown: 'Cows in a Wet Pasture', oil on canvas
Willem Maris, date unknown: 'Roeiboot in een sloot / Rowing boat in a ditch', watercolor painting on paper
Willem Maris, date unknown: 'Eenden onder de Wilgen / Ducks under the Willow trees', watercolor on paper
 • As far as I can remember, it was before my twelfth year that I was sketching cows in the mornings before and afternoons after school, and because my brothers were 4 and 6 years older than me – naturally I got from them my first teachings in drawing and later in painting. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • version in original Dutch / origineel citaat van Willem Maris: Voor zover ik mij herinneren kan, was ik voor mijn twaalfde jaar 's Morgens voor, en 's middags na schooltijd al in de weilanden aan 't teekenen van koeien en daar mijn broers 4 en 6 jaar ouder waren als ik - genoot ik natuurlijk van hen het eerste onderwijs in het teekenen en later in het schilderen.
 • The cow exists for the light that comes to glide along and over the animal - the light doesn't exist for he cow.
  • version in original Dutch / origineel citaat van Willem Maris: De koe is er om het licht, dat langs en over het dier komt glijden - het licht niet om de koe.
 • I don't paint cows but light
  • version in original Dutch / origineel citaat van Willem Maris: Ik schilder geen koeien, maar licht.
   • 2 short Quotes of Willem Maris, c. 1880; as cited in 'Schilder Maris' (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
 • a couple of days afterwards I was sitting somewhere and painting - when one of these braggarts came up behind me. Well, hey, when you're young, you don't think that's very nice. And suddenly the guy throws his arms around me and roars: 'I sit here all day long plodding away with a pencil - scratching and scratching - and you get it right away!' It was ...Mauve.
  • as cited on Wikipedia: Willem Maris
 • At Heyser [a pub in The Hague] came the venerable old guys [painters]: Smit-Cranz, Coelman a. o. Those were the bigwigs, you see. We were the revolutionaries. And an opposition that we got! - In 't Kurhaus they hang a poster against us during our first exhibition; they named us 'mud painters'. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • version in original Dutch / citaat van Willem Maris, in het Nederlands: Bij Heyser [een café in Den Haag] kwamen de eerbiedwaardige ouden [schilders]: Smit-Cranz, Coelman e.a. Dat waren de hooge oomes, zie je. Wij waren de revolutionairen. En tegenwerking dat we hebben gehad! - In 't Kurhaus heeft tijdens onze eerste tentoonstelling een pamflet gelegen tegen ons. We werden uitgescholden voor 'modderschilders'.
 • 'Weiss' always said it so well: 'When you go outside, it's like getting a punch against your chest.. hey ..damned, that's beautiful!!' And that's why we made so many beautiful things in our studio in the Juffrouw Idastraat in The Hague city. The studio was not very special. It was noisy. But going outside suddenly, that moved you so strongly.. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • version in original Dutch / citaat van Willem Maris, in het Nederlands: 'Weiss' zei dat altijd zoo goed: 'als je buitenkomt, dan is 't alsof je een stomp tegen je borst krijgt..hè.. ..verdomme, da's mooi!!'. En daarom hebben we in ons atelier in de Juffrouw Idastraat [Den Haag] zooveel mooie dingen gemaakt: 't Atelier was zoo bizonder niet. 't Was lawaaierig. Maar 't buitenkomen plots, ontroèrde je te sterker..
   • Quote in: Willem Maris, by H. de Boer; P.J. Zürcherp, Den Haag, 1900, p. 23 + note 117: C. Harms Tiepen, 1910, pp. 14 [database 19th century studio practice - quotes RKD]
 • As far as I can remember, it was about 25 or 26 years ago that Breitner [his pupil then] painted with me in 'Huize Rozenburg' [The Hague].. .There I had a large garden where he painted his dragoons with horses, posing there in front of him..
  • version in original Dutch / citaat van Willem Maris, in het Nederlands: Voor zover ik me kan herinneren is het zoowat 5 of 26 jaar geleden, dat Breitner [zijn leerling toen] bij mij schilderde in den Huize Rozenburg.. .Ik had daar een grote tuin en daar schilderde hij zijn dragonders met paarden, die hij daar liet poseren..
   • source: a letter of Willem Maris to Plasschaert 5 Jan. 1906, RKD Den Haag (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)

Quotes about Willem Maris[edit]

 • oh God, oh Lord, what a revelation! Where I am slaving away [at a sketch] with a fine piece of conté [crayon], you make emerge color and unity with only a piece of chalk [and] a few scrapes!(translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • version in original Dutch / citaat van nl:Anton Mauve version in original Dutch / citaat van nl:Anton Mauve, in het Nederlands: God, God, Heere, Heere, wat 'n openbaring! Waar ik met een fijn stukje conté zoo op zit te ploeteren, daar breng jij met een brok bergkrijt met een paar schrappen zoo maar kleur en eenheid in!
 • They [the sketches of young Willem Maris] were fast, broad, colorful, suggestive drawings, from which life and movement is speaking, in just a few lines of black chalk, which are softened here and there by a lick with the thumb. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • (version in original Dutch / citaat van nl:Philip Zilcken:) Het [schetsen van de jonge Willem Maris] waren snelle, brede, kleurrijke, suggestieve teekeningen, waaruit leven en de beweging spreekt, in enkele lijnen van zwart krijt die hier en daar door een veeg met de duim worden verzacht.
  • Quote of Philip Zilcken, citing w:Anton Mauve, c. 1890; as cited in Anton Mauve, exhibition catalog of Teylers Museum, Haarlem / Laren, Singer, ed. De Bodt en Plomp, 2009, p.38
   • Zilcken is citing the reaction of Anton Mauve on the sketches of the young Willem Maris, working in Oosterbeek, c. 1862
 • In that period the young painter had - what is rather peculiar - such specific preference for misty moods that he, disgruntled, repeatedly gave up his study trips for that day, when sun and wind had chased away the morning haze. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • version in original Dutch / citaat in het Nederlands van H. de Boer: De jonge schilder had toen, wat wel eigenaardig is, zoo'n bepaalde voorkeur voor nevelstemmingen, dat hij herhaaldelijk ontstemd zijn studietochten voor dien dag opgaf, wanneer zon en wind de morgennevels hadden verjaagd.
 • ..with the Antwerp painter Alex. Woest and Van Zeggelen he [Willem Maris] had been travelling to Norway [in 1871]. In the mountain landscapes [paintings] of Woest he painted cows and eagles.. .But now Woest, who painted anyway sometimes meritorious things, as Willem Maris told me, demanded that he should depict the eyes including pupils, etc.. of those animals [the cows], which were walking at a distance of three hours in his landscapes [paintings], clearly and accurate..
  • version in original Dutch, in het Nederlands: ..met den Antwerpschen schilder Alex. Woest en Van Zeggelen was hij naar Noorwegen geweest [1871]. In de berglandschappen van Woest schilderde hij [Maris] koeien en arenden. Van deze arenden zag ik eenige in de Antwerpsche diergaarde geteekende studies, die bij een treffende karakteristiek al van een ongewone breedheid waren. En nu eischte Woest, die toch, getuigde Willem Maris, wel eens verdienstelijke dingen gemaakt heeft, dat hij van die beesten [koeien], die op een afstand van drie uren in diens landschappen liepen, de oogen met pupillen enz. duidelijk, nauwkeurig zou weergeven..
 • This is already the third time today that I meet you (Where? asked Willem Maris.). Today I walked with a friend on the migratory route and then I looked up at the sky and then I said: there you have Willem Maris. When we arrived in the city, I looked at the sky again and then I said: there you have Willem Maris again. And now I see you here for the third time. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)
  • version in original Dutch / citaat van Weissenbruch, in het Nederlands: Dat is al de derde keer vandaag dat ik je tegen kom (Waar dan? vroeg Willem Maris.). Vandaag liep ik met een vriend op de trekweg en toen keek ik naar boven naar de lucht en toen zei ik: daar heb je Willem Maris. Toen we in de stad kwamen, keek ik nog eens naar de lucht en toen zei ik: daar heb je Willem Maris weer. En nu zie ik je hier voor de derde keer.
 • ..and sometimes pausing between our talks we looked at some few canvases that were waiting for the Master's hand with the open sketchbook in front of it.. ..for example a year or two a very large ducks- painting was waiting there that did not want to be finished', (Harms Tiepen quotes a witness who visited the studio of the older Willem Maris)
  • version in original Dutch / citaat van C. Harms Tiepen, in het Nederlands: 'En soms nog even poozend tusschen 't praten in, zagen we naar de enkele doeken die met 't opengeslagen schetsboek ervoor de hand van den Meester wachtten.. ..er heeft bij voorbeeld wel een jaar of twee een heel groot eendenstuk gestaan dat maar niet vlotten wou', citeert Harms Tiepen een getuige.
 • But William Maris selects this very time of day as for him specially desirable, and he sees mystery and poetry in the wonderful effect of the sun pouring its bright rays down on animals and pasture land. For this he is called the silvery Maris, and very remarkable are the effects he gets. It is true, as it is sometimes remarked, that he is always painting cattle and ducks. But it does not matter how many times he paints them, the pictures are always different, and no two are alike in subject and treatment.

External links[edit]

Wikipedia
Wikipedia has an article about:
Commons
Wikimedia Commons has media related to: