Zuheir Mohsen

From Wikiquote
Jump to navigation Jump to search

Zuheir Mohsen (1936 – 25 July 1979) was a Palestinian leader of the Syria-controlled as-Sa'iqa faction of the Palestine Liberation Organization (PLO) between 1971 and 1979.

Quotes[edit]

Interview with Trouw ("Truth") (1977)[edit]

Interview with the Dutch newspaper Trouw (1977)

  • Tussen Jordaniërs, Palestijnen, Syriërs en Libanezen bestaan er geen verschillen. Wij maken deel uit van één volk, de Arabische natie. Kijk maar, ik heb familieleden met het Palestijnse, Libanese, Jordaanse en Syrische staatsburgerschap. Wij zijn één volk. Alleen maar om politieke redenen onderschrijven wij zorgvuldig onze Palestijnse identiteit. Het is namelijk van nationaal belang voor de Arabieren om het bestaan van de Palestijnen aan te moedigen tegenover het zionisme. Ja, het bestaan van een aparte Palestijnse identiteit is er alleen om tactische redenen. De stichting van een Palestijnse staat is een nieuw middel om de strijd tegen Israel en voor de Arabische eenheid voort te zetten.
    • The Palestinian people do not exist. There are no differences between Jordanians, Palestinians, Syrians and Lebanese. We are part of one people, the Arab nation. Lo and behold, I have relatives with Palestinian, Lebanese, Jordanian and Syrian citizenship. We are one people. It is only for political reasons that we carefully endorse our Palestinian identity. Indeed, it is of national interest for the Arabs to encourage the existence of the Palestinians in the face of Zionism. Yes, the existence of a separate Palestinian identity is only for tactical reasons. The establishment of a Palestinian state is a new means to continue the struggle against Israel and for Arab unity.
  • Een aparte Palestijnse entiteit moet voor de nationale rechten opkomen in de dan nog overgebleven bezette gebieden. De Jordaanse regering kan niet namens de Palestijnen in Israel, Libanon of Syrië spreken. Jordanië is een staat met bepaalde grenzen. Het kan geen aanspraak maken op bijvoorbeeld Haifa of Jaffa, terwijl ik wel recht heb op Haifa, Jaffa, Jeruzalem en Beërsheva. Jordanië kan alleen spreken namens de Jordaniërs en de Palestijnen in Jordanië. De Palestijnse staat zou het recht hebben om op te treden namens alle Palestijnen in de Arabische wereld en elders. Als wij eenmaal al onze rechten in geheel Palestina hebben verworven, moeten wij de hereniging van Jordanië en Palestina geen moment uitstellen.
    • A separate Palestinian entity must stand up for national rights in the remaining occupied territories. The Jordanian government cannot speak for the Palestinians in Israel, Lebanon or Syria. Jordan is a state with certain borders. It cannot lay claim to Haifa or Jaffa, for example, while I am entitled to Haifa, Jaffa, Jerusalem and Beërsheva. Jordan can only speak on behalf of the Jordanians and the Palestinians in Jordan. The Palestinian state would have the right to act on behalf of all Palestinians in the Arab world and elsewhere. Once we have acquired all our rights in all of Palestine, we must not delay for a moment the reunification of Jordan and Palestine.

External links[edit]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia has an article about: