Hendrik Willem Mesdag

From Wikiquote
Jump to navigation Jump to search
portrait of Hendrik Willem Mesdag, c. 1900; painted by Hendrik Haverman

Hendrik Willem Mesdag (23 February 1831 – 10 July 1915) was a Dutch marine painter and important artist of the Hague School. seascapes and views of the beach at Scheveningen with fishing boats. In The Hague he painted the famous Panorama Mesdag with the support of his wife Sientje Mesdag van Houten and some other young artists.

Quotes of Hendrik Willem Mesdag[edit]

sorted chronologically, by date of the quotes of H.W. Mesdag
W.H. Mesdag, 1870: 'Evening on the sea / Avond op Zee', oil-painting
W.H. Mesdag, c. 1873: detail 'The village Scheveningen / Het dorp Scheveningen', oil-painting on canvas
W.H. Mesdag, 1874: 'Boten op het strand bij Scheveningen / Boats on the Beach at Scheveningen', oil-painting
W.H. Mesdag, 1875: 'Aankomst van de Vis / Arrival of the Fish', oil-painting on canvas
W.H. Mesdag, c. 1876: 'Preparations for departure', oil on canvas
W.H. Mesdag, 1876: 'Vertrek van de Reddingsboot / Departure of the Lifeboat', oil-painting
W.H. Mesdag, 1880: 'De terugkeer van de vissersboten 'Fisher boats, coming home', oil on canvas
W.H. Mesdag, 1881: 'interior of the Panorama Mesdag, painted with the assistance of his wife Sientje Mesdag van Houten, young Breitner, Theophile de Bock and some other artists
W.H. Mesdag, 1881: 'The Beach, detail of the Panorama Mesdag, painted by Mesdag himself
W.H. Mesdag, c. 1875-85: 'Pinks in the breakers / Boten in de Branding', oil on canvas
W.H. Mesdag, 1887: 'Portrait of Maria Hermina Heemskerk', oil on canvas
W.H. Mesdag, c. 1890: 'Sunset / Zonsondergang, oil-painting on canvas
W.H. Mesdag, 1892: 'Morning at Scheveningen beach', oil-painting
W.H. Mesdag, c. 1895: 'In Danger / In Nood', oil-painting on canvas
W.H. Mesdag, 1895: 'Terug van de visvangst / Back from Fishing', oil on canvas
W.H. Mesdag, c. 1895-1902: 'The Lighthouse of Scheveningen / De Vuurtoren van Scheveningen', oil on canvas
W.H. Mesdag, c. 1905: 'Vuurtoren in de branding / Lighthouse in the Waves', oil-painting on canvas
W.H. Mesdag, 1915: 'Storm op Zee / Storm at Sea', oil-painting
W.H. Mesdag, undated (after 1868): sketch in pencil
W.H. Mesdag, undated (after 1868): 'Fishing Boats in the Surf', watercolor on paper
W.H. Mesdag, undated (after 1868): 'Calm Sea', oil-painting on canvas
W.H. Mesdag, undated (after 1868): 'Sunset at Scheveningen: A Fleet of Fishing Vessels at Anchor', oil-painting on canvas

before 1880[edit]

 • Roelofs' [his teacher then] advice is to paint rather thick, that is to say firmly in the paint and use this preferably without any oil or turpentine.. .I hope you will understand it well, not thick in color, because he [Roelofs] only achieves that haze and the strength of colors by painting it over repeatedly. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Hendrik Willem Mesdag's brief, in het Nederlands:) De raad van Roelofs is bepaald dik schilderen, dat wil zeggen, goed in de verf en deze liefst gebruiken zonder olie of terpetijn.. .Ik hoop dat gij het goed begrijpt, niet dik van kleur, want juist hij bereikt alleen dat waas en de kracht van kleur door het herhaald overschilderen.
   • In a letter of Hendrik Willem Mesdag [Roelof's student then in Brussels], 7 Jan. 1867 to A. J. van Prooijen; Museum Mesdag, Archive, The Hague
 • ..Tadema wrote me that you both agreed that I must not exhibit these two paintings [which Mesdag painted in 1868-69]; [because] they were not yet complete enough for my reputation in Brussels. That's why I will not exhibit this year in Brussels, for I tell you sincerely that I cannot do better at the moment.. .I had very little pleasure from my exhibited paintings in The Hague; they were hanged badly, so people couldn't almost see them, but what can you do? Suffer and keep your mouth. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Hendrik Willem Mesdag's brief, in het Nederlands:) ..Tadema heeft mij geschreven dat U beiden het ermee eens bent deze twee schilderijen [van Mesdag die hij had gemaakt in 1868-69] niet tentoon te stellen.; zij waren nog niet volledig genoeg voor mijn reputatie in Brussel. Daarom zal ik dit jaar niet in Brussel exposeren, want ik zeg u oprecht dat ik op dit moment nog niet beter kan.. .Ik heb zeer weinig plezier gehad van mijn tentoongestelde schilderijen in Den Haag; zij zijn zeer slecht geplaatst, zodat men ze bijna niet ziet maar wat kan men eraan doen? Lijden en zwijgen.
   • In Mesdag's letter from The Hague, 20 June 1869, to his friend A. Verwee, in Brussels; as cited in Hendrik Willem Mesdag 1831 – 1915; De Schilder van de Noordzee, Johan Poort; Mesdag Documentaire Stichting cop, ISBN 90-74192-14-9; 2001, p. 39
 • I thank you for being so sincere in telling me honestly your opinion on the paintings sent to Paris ['Une journée d'hiver à Scheveningue' (a winter-view) and 'Les Brisants de la Mer du Nord' (a sea-scape)]. I am pleased that you really like the large sea piece. As far as the other painting is concerned [winter-view].. ..in a frame and well placed in my studio, most artists [in The Hague] preferred the Winter day. However, that doesn't say enough yet and I am therefore pleased that you gave so honestly your [critical] opinion. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Hendrik Willem Mesdag's brief, in het Nederlands:) Ik dank u dat u zo oprecht bent geweest mij eerlijk uw meening te zeggen over de naar Parijs gezonden schilderijen [Une journée d'hiver à Scheveningue' (Winter-zicht) and 'Les Brisants de la Mer du Nord' (Zee-zicht)]. Het doet me plezier dat U het grote zeestuk heel goed vindt. Wat het andere schilderij betreft [de winter].. ..ingelijst en goed geplaatst in mijn atelier [in The Hague] gaven de meeste kunstenaars voorkeur aan de Winterdag. Evenwel dat zegt nog niet genoeg en daarom verheug ik me erover dat u zo eerlijk Uw [kritische] mening hebt gezegd..
   • In a letter to his Belgium friend A. Verwee, 19 March 1870; as cited in Hendrik Willem Mesdag 1831 – 1915; De Schilder van de Noordzee, Johan Poort; Mesdag Documentaire Stichting cop, ISBN 90-74192-14-9; 2001, p. 41
   • Also the jury of the Paris Salon of 1870 preferred this sea-scape and Mesdag received the gold medal for the painting.
 • I have studied the subject and painted it directly to nature [his painting 'Scheveningen strandgezicht / Scheveningen, beach view'] and I have tried to reproduce that motif simply and unaffectedly, with no desire to make a painting with a lot of 'éclat' [glow]. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Hendrik Willem Mesdag's brief, in het Nederlands:) Ik heb het onderwerp bestudeerd en geschilderd direct naar de natuur [zijn schilderij 'Schevenings strandgezicht' uit 1869] en ik heb getracht dat motief eenvoudig en ongekunsteld weer te geven, zonder er een schilderij met veel éclat van te willen maken.
   • In a letter to his Belgium friend, the painter A. Verwee, 19 March 1870; as cited in Hendrik Willem Mesdag 1831 – 1915; De Schilder van de Noordzee, Johan Poort; Mesdag Documentaire Stichting cop, ISBN 90-74192-14-9; 2001, p. 15
 • I have rented a room in Scheveningen to make studies from nature. It is a room with view on the sea; I hope to make there beautiful things, and to keep moving forward. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Hendrik Willem Mesdag's brief, in het Nederlands:) ..ik heb een kamer gehuurd in Scheveningen om er studies naar de natuur te maken. Het is een kamer met uitzicht op zee; ik hoop er mooie dingen te maken, en steeds vooruit te gaan.
   • In a letter to his Belgium friend A. Verwee, 28 Mai 1871; as cited in Hendrik Willem Mesdag 1831 – 1915; De Schilder van de Noordzee, Johan Poort; Mesdag Documentaire Stichting cop, ISBN 90-74192-14-9; 2001, p. 17
 • It was fatal news: the sudden death of our boy, a three-day illness ended his life. What is our house empty.. .,which for eight years [age of their son] was the illusion of our lives. Fortunately for us that we love art and let us hope that we [Mesdag and Sientje, his wife] continue to dedicate our lives to our painting, which has given me already so much pleasure.. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Hendrik Willem Mesdag's brief, in het Nederlands:) Het was wel fataal nieuws: de plotselinge dood van onze jongen, een ziekte van drie dagen maakte een einde aan zijn leven. Wat is ons huis leeg.. .,die gedurende 8 jaren [leeftijd van hun zoon] de illusie van ons leven was. Gelukkig voor ons dat we van kunst houden en laten wij hopen dat wij {Mesdag èn Sientje, zijn vrouw] doorgaan ons leven te wijden aan ons schilderen, dat mij reeds zo veel genot heeft gegeven..
   • In a letter to his Belgium friend, the painter A. Verwee, 12 Oct. 1871; as cited in Hendrik Willem Mesdag 1831 – 1915; De Schilder van de Noordzee, Johan Poort; Mesdag Documentaire Stichting cop, ISBN 90-74192-14-9; 2001, p. 43
 • ..the art-reviews on my work in the French and English magazines.. ..[are] enough to claim that I already have reached a prominent position among today's marine painters. I would also like to take this fact into consideration when determining my prices. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Hendrik Willem Mesdag's brief, in het Nederlands:) ..de critieken op mijn werk in de Fransche, Engelsche bladen [zijn].. ..voldoende om te kunen beweren dat ik reeds nu onder de tegenwoordige marine schilders een voorname plaats inneem. Dit wil ik ook bij het stellen [bepalen] mijner prijzen in aanmerking genomen hebben.
   • In a letter to art-sellers Goupil in The Hague, 1870's; as cited in De Copieboeken of De Wording van de Haagsche School, Johan Poort; Mesdag Documentatie Centrum, Wassenaar, 1996, pp. 89-90

after 1880[edit]

 • At the coast you can see the most beautiful sea. I also made my panorama there. I regard it as my most important work; because it gives such a huge impression of nature. But I don't like to start it all again; to paint sixteen hundred meters of canvas there.. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Hendrik Willem Mesdag, in het Nederlands:) Aan de kust zie je de mooiste zee. Daar heb ik ook mijn panorama gemaakt. Dat beschouw ik als mijn belangrijkste werk; omdat 't zoo'n groote impressie geeft van de natuur. Maar'k zou 't niet graag nog's weer beginnen; daar zestien honderd meter doek te schilderen..
   • Quote of Mesdag (after 1881), cited by Godfried Bomans?, in magazine De Volkskrant, 23 July, 1966
 • Dear Brother-in-Law - Sister. We are ailing again rather well through the winter, always busy and working. It is a pity that the opportunity for [making] new studies has not yet come, it is always a nice variation. Now it is every time again sea and pinks, etc. [subjects in his paintings]. - For Paris I am very busy - To Vienna a painting will be send.. .A second large painting has gone to Brussels - A [xxxx?] will offer drawings of us [drawings of him and his wife] and , at this moment they are crossing the Great Water, with destination to New York where they will be exhibited - we hope with success - Two beautiful paintings has enriched our collection again, one of Dupre and one of Rousseau. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Hendrik Willem Mesdag, in het Nederlands:) Waarde Zwager – Zuster. Wij sukkelen ook weder de winter goed door, altijd bezig en werkende. Jammer dat de gelegenheid tot nieuw studien [maken] nog niet is gekomen het is altijd een aardige afwisseling. Nu is het altijd zee en pinken enz. [de onderwerpen in zijn schilderijen] - Voor Parijs ben ik druk bezig - Naar Weenen gaat een schilderij.. .Naar Brussel is een tweede groote schilderij gegaan – Een [xxxx?] zal teekeninge van ons [van hem en vrouw Sientje] bieden, zijn op dit oogenblik op den wijden Oeveren met bestemming naar New York waar ze geexposeerd zullen worden – naar wij hopen met succes – Een paar prachtige schilderijen een van Dupre en een van nl:Théodore RousseauRousseau onze collectie weder verrijkt
 • Dear Lords, I hereby have the Honor to announce You that the painting 'Het Binnen komen der Haringschuiten in Scheveningen' has been sent today to your address, for your upcoming Exhibition [in Arti, Amsterdam]. The price is f 2500-. I also declare to stay out of competition for the medal. Yours sincerely HW Mesdag. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Hendrik Willem Mesdag, in het Nederlands:) Wel Edele Heeren, Bij dezen heb ik de Eer Ued kennis te geven dat heden aan uw adres is ingezonden geworden Eene schilderij. - Het Binnen komen der Haringschuiten te Scheveningen.- bestemd voor uwe aanstaande Tentoonstelling [in nl:Arti et Amicitiae, Amsterdam]. de prijs is f 2500- Tevens verklaar ik buiten mededinging te blijven voor de medaille. Hoogachtend Uedwd HW Mesdag.
   • In a letter of H.W. Mesdag, from The Hague, 7 Oct 1882, to Commiss die van Beheer of 'Arti et Amicitiae' in Amsterdam; from the original text in Dutch R.K.D. Archive, The Hague
 • ..at home [in Brussels, 1869] I was messing around all winter long with a painting; it was a coast, but painted so primitive. Then I said: you must see the sea in front of you, every day, you have to live with it, otherwise it doesn't work. Then we went to The Hague. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Hendrik Willem Mesdag, in het Nederlands:) ..thuis [in Brussel, 1869] had ik een heelen winter aan een werkstuk zitten scharrelen; 't was een kust, maar zo naiëf geschilderd. Toen zei ik: je moet de zee voor je zien, elken dag, er mee leven, anders wordt het niets. En toen gingen we naar Den Haag.
   • Quote of Mesdag, as cited by J.D. in 'Een Zeerob', in De Nieuwste Courant, 9 March, 1901
 • That splendid, head, in which everything is said that can be said; color, line, tone, expression; the slightly advanced head, with the soft, almost human eyes, I never enter my studio in the morning without my eye falling upon this creature and wishing it 'Good Morning'.
 • And you know, if my wife haven't said some forty years ago: do it, let's go to Brussels to study painting, [with a. o. Willem Roelofs ], then I probably would never have left my business [in banking]. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Hendrik Willem Mesdag, in het Nederlands:) En zie je, als mijn vrouw zo'n veertig jaar geleden niet gezegd had: doe 't maar, laten we maar gaan naar Brussel om te gaan studeren in schilderen, bij o.a. nl:Willem Roelofs, dan was 'k waarschijnlijk nooit uit mijn zaken getrokken.
   • Quote of Mesdag; as cited by nl:Marie Joseph Brusse, in his article 'Onder de menschen. Een gouden schilders-bruiloft', in Nieuwe Rotterdamsche Courant', 11 March, 1906
 • In Groningen [where Mesdag stayed till 1866] I also lived at the harbour, and I always used to chat with those skippers. Afterwards Willem Roelofs and Tadema taught me a lot, in the years from '66 to '69 in Brussels. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Hendrik Willem Mesdag, in het Nederlands:) In Groningen woonde ik ook aan de haven, en 'k scharrelde er altijd met die schippers. Daarna hebben Roelofs en Tadema me veel geleerd, in de jaren van '66 tot '69 in Brussel..
   • Quote of Mesdag; as cited by nl:Marie Joseph Brusse, in his article 'Onder de menschen. Een gouden schilders-bruiloft', in Nieuwe Rotterdamsche Courant', 11 March, 1906
 • What I've made there - about some years ago, you will never see that again! It's all over; with Scheveningen it's finished. And when I didn't still know everything about the past from those sketches, indeed it [his painting] was definitely over. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Hendrik Willem Mesdag brief, in het Nederlands:) Wat ik daar gemaakt heb - zo'n jaar of wat geleden, dat krijg je nooit meer te zien! Da's uit, met Scheveningen is 't gedaan. En als ik 't niet alles nog wist van vroeger, uit die schetsen, waarachtig dan was 't [zijn schilderen] afgelopen.
   • Quote of Mesdag, as cited by nl:Marie Joseph Brusse, in his article 'Onder de menschen. Een gouden schilders-bruiloft', in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23 March 1906
   • In 1904 the first harbour of Scheveningen was opened, with a direct entrance to the sea for the newer fishing boats, the luggers
 • Dear Niece Angel, - Thank you for your words of condolence in the death of [[w:Sina Mesdag-van Houten|my loved one - Wife]. At the funeral it turned out again how much she is honored and loved by all. She was the sun in my life, and although painfully affected, I remember in silent melancholy the many years that I might kept her. Fortunately, the end has been calm and quiet and because of this she has been spared for even greater pains by her illness (calcification of the arteries). I hope to find in my work consolation and distraction for the irreparable loss.- With friendly greetings Your affectionate Nephew HW Mesdag (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Hendrik Willem Mesdag brief, in het Nederlands:) Beste Nicht Engeltje.. Vriendelijken dank voor uwe woorden van deelneming bij het overlijden van mijne dierbare - Echtgenoot. Bij de begrafenis is het op nieuw gebleken hoezeer zij door allen word geeerd en bemind. Zij was de zon in mijn leven en ofschoon smartelijk getroffen herdenk in stille weemoed de lange tijd dat ik haar mogt behouden. Gelukkig is het einde kalm en rustig geweest en daardoor is zij bespaard gebleven voor nog grootere pijnen aan hare ziekte (verkalking der slagaders). Ik hoop in mijn werk troost en afleiding te vinden voor het onherstelbaar verlies.- Met vriendschappelijke groete Uw toegenegen Neef HW Mesdag

undated quotes[edit]

 • Those two [ Alma Tadema and Roelofs, teaching both Mesdag in Brussels, 1867-69] instructed in exactly the opposite way, you know. For example, Roelofs used to say: you must put more color in that drawing [often meant: watercolor]. And you didn't always saw it yourself in a moment, because you were not yet that far and as high as the master himself was. But Tadema did something completely different; he had more the manners of a professor, who gave his lectures. So Roelofs and he actually complemented each other. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Hendrik Willem Mesdag, in het Nederlands:) Die twee L.A. Tadema en Roelofs, onderrichtten beiden Mesdag in Brussel, 1867-69] onderwezen op precies tegengestelde manier, zie je. Roelofs zou bijvoorbeeld zeggen: je moet meer kleur in die tekening [vaak aquarel bedoeld] brengen. En dat zag je dan zelf niet altijd zo dadelijk in, doordat je nog niet zoo ver was en zoo hoog stond als de meester zelf. Maar Tadema, die deed weer iets heel anders; die had meer van een professeur, die college gaf. Roelofs en hij vulden mekaar dus eigenlijk aan.
   • Quote of Mesdag, undated (after 1870); as cited in Willem Roelofs, Bizonderheden betreffende zijn leven en werk, H.F.W. Jeltes; Van Kampen, Amsterdam 1911, p. 94
 • I stared at her for many months in my life with a never fading love and with an interest that never diminished. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Hendrik Willem Mesdag, in het Nederlands:) Maanden van mijn leven heb ik haar aangestaard, met nooit verflauwende liefde en nooit verminderde belangstelling.
   • Quote of Mesdag, as cited by J. Poort in Artiste peintre à La Haye, Wassenaar 1981, p. 66

Quotes about Hendrik Willem Mesdag[edit]

 • Paint studies of parts, for instance a piece of land, a group of trees or things like that, but always in a way that people can understand these things in relation with the whole landscape, by adding behind that group of trees the air in a right tone color and thereby in connection with the trees.. .Furthermore studies of a whole, preferably very simple subjects - A meadow with horizon and a piece of air to examine further the general tone color, the harmony of the whole.. ..and study nature even more by thinking about it than working after it. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Schilder studies van gedeelten, bv. een stuk grond, een boomgroep of dergelijke maar toch altijd zóó dat men die in verband met het geheele landschap begrijpen kan, door achter die boomgroep de lucht juist van toon en daardoor in verband met de boomen er bij te schilderen.. .Verder studies van een geheel, liefst zeer eenvoudige sujetten - Eene weide met horizon en stuk lucht. Om nog meer de algemeene toon, de harmonie van het geheel na te gaan.. ..en bestudeer de natuur nog meer met er over te denken dan met er na [naar!?] te werken.
   • Quote of Willem Roelofs, in his letter to his student then, Hendrik W. Mesdag, 27 May 1866; as cited by De Bodt, in Halverwege Parijs, Willem Roelofs en de Nederlandse Schilderskolonie in Brussel, Gent, 1995a, p. 238
 • Then make those studies outside. With the utmost simplicity you try to get rid of all the so-called manners, and try in one word to follow nature with feeling, but without thinking about the works of others. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
 • Can someone else than a Dutchman [Mesdag] conceive and reproduce nature in such a way [and] present such treasure of poetry in the most un-garnished representation of the most simple reality? (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat over Mesdag, in het Nederlands:) Kan een ander dan een Hollander de natuur zoo opvatten en weergeven, zulk een schat aan poëzie nederleggen in de meest onopgesmukte sobere voorstelling der eenvoudigste werkelijkheid [als Mesdag]?
   • Quote of J. van Santen Kolff in his article in magazine 'De Banier', 1875
   • Van Santen Kolff announces in his text for the very first time the Hague School in The Netherlands, and Mesdag as the most important of its painters
 • When the study of streets [in Brussels, c. 1868] was finished, Mesdag choose a studio a bit further away from the center of the city, in the Rue Van der Weyer, and started to paint there from his window, but in a rather peculiar way. On the windows himself he indicated what he saw outside, in the right proportions; then he transferred it to translucent paper and enlarged it on his canvas. More than one painting was created in this way, including two large canvases representing grounds outside Brussels, arable land and waste fields with dunes in the background and farmhouses with red roofs and white walls in the distance: it is the same subject, [but] with different distances and observed at different atmospheric conditions. It were these two paintings who, for the first time in Brussels, brought Mesdag's name to the attention of the public. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat over Mesdag, in het Nederlands:) Toen de stratenstudie [in Brussel, ca. 1868] was afgelopen, nam Mesdag een atelier wat verder van het centrum der stad, in de Rue Van der Weyer, en begon daar vanuit zijn ramen te schilderen en dit op een heel eigenaardige wijze. Op de ruiten zelf gaf hij aan, wat hij buiten zag, in de juiste verhoudingen, bracht het over op doorschijnend papier en vergrootte het op zijn doek. Meer dan ééne schilderij kwam op die manier tot stand, onder andere twee grote doeken, terreinen buiten Brussel voorstellende, akkerland en braakliggende velden met duinen op den achtergrond en boerenwoningen met roode daken en witte muurtjes in het verschiet: het is hetzelfde sujet, op verschillende afstanden en bij verschillende luchtgesteldheid gezien. Deze beide schilderijen waren het, die.. ..voor 't eerst te Brussel Mesdag's naam onder de oogen van het publiek brachten.
   • Quote van Anna Croiset van de Kop, 1891; as cited in Hendrik Willem Mesdag 1831 – 1915; De Schilder van de Noordzee, Johan Poort; Mesdag Documentaire Stichting cop, ISBN 90-74192-14-9; 2001, p. 33
 • Being self-taught and striving for a broad, fresh original concept of art himself he [ J.W. Bilders ] thought he could not warn Mesdag enough, to be on his guard and not to become a 'little Roelofs'; to point him to look above all with his very own eyes. (translation from Dutch, Fons Heijnsbroek).
  • version in original Dutch (citaat over nl:Johannes Warnardus Bilders, in Nederlands): Zelf autodidact en ijverend voor eene breede, frissche oorspronkelijke kunstopvatting, meende hij er Mesdag dan ook niet te krachtig tegen te kunnen waarschuwen, op zijne hoede te zijn, om geen 'kleine Roelofs' te worden; niet genoeg hem op het gewicht te wijzen, van bovenal uit eigen oogen te zien.
   • Quote of A.C. Croiset van der Kop in his article about the painter Mesdag, in Elsevier's geïllustreerd maandschrift: verzameling van Nederlandsche letterkundige kunstwerken geïllustreerd door Nederlandsche kunstenaars, 1 June 1891; from an excerpt of the article in the RKD-Archive, The Hague
   • Roelofs was teaching Mesdag in painting from 1866-67
 • Broadness, in particular, is the great quality that will remain in his possession until his last breath. Just like he knows how to paint broadly and don't need to be shy for living in a grand way, he has gone 'broadly' through all things in life! (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Brusse, in het Nederlands:) Breedheid vooral is de groote eigenschap die hem eigendommelijk zal blijven tot zijn laatsten ademtocht. Evenzeer als hij vóór alles breed weet te schilderen en behoeft te schromen het breed te laten hangen, is hij immers in alle dingen breed door het leven gegaan!
 • The painter [Mesdag] himself explained his work to me [in his studio, The Hague]. The last two paintings, which had just been finished, presented the fishing boats, leaving the beach in the early morning, with a guy who was still wading through the water very fast; and then the return of the 'bommen' [wooden fishing boats from that time] at sunset, when they are full of herring and therefore lie much deeper in the water.These canvases will be showed in Paris again. Because - said Mr. Mesdag - '..my best works have been exhibited there [Paris Salon]; together they form the development of my oeuvre, and that is why I remain faithful to them'. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Brusse, in het Nederlands:) De schilder zelf legde mij z'n werken uit [in z'n atelier, Den Haag]. De twee laatste, die pas voltooid waren, stelden voor den uitgang van de visschersbooten in de vroegen morgen, met een kerel, die er nog net vlug door ’t water heen waadt; en dan de terugkomst van de bommen [vissersboten uit die tijd], bij zonsondergang, als ze vol van haring zijn en dus veel dieper liggen. Deze doeken zijn weer voor Parijs bestemd. 'Want - zei de heer Mesdag - die tentoonstelling [de Parijse Salon] is nog altijd de belangrijkste, en sedert '69 [was echter 1870] zijn mijn beste werken er geëxposeerd geweest; zij vormen samen de étappes van m'n oeuvre, en daarom blijf 'k er trouw aan'.
   • Quote of nl:Marie Joseph Brusse, in his article 'Onder de menschen. Een gouden schilders-bruiloft', in Nieuwe Rotterdamsche Courant', 11, 15 & 23 March 1906
 • Amice, It gives me so much pleasure that when judging Mesdag's work you only talk about the inner mérites [merits] of that work and you abandon the impossible rubbish about his wealth, his presidency of Pulchri.. ..and his art collection. As was expected from you anyway. You say perfectly well that his Water [in his seascapes] is not the strong side and happily you refuse to talk about his infinity of horizon, his space and his mouvement, which everybody always is talking about. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Brusse, in het Nederlands:) Amice Het doet mij zooveel genoegen dat ge, bij de beoordeling van het werk van Mesdag 't alleen hebt over de innerlijke mérites [verdientste] van dat werk en 't onmogelijk gepraat over diens rijkdom, diens presidentschap van Pulchri.. ..diens kunstverzameling, nalaat. Zooals trouwens niet anders was te verwachten. Volkomen juist zegt ge dat zijn water de sterke kant niet is en ge laat gelukkig na om te spreken over zijn oneindigheid van horizon, zijn ruimte en zijn mouvement, waar de heele wereld 't altijd over heeft.

External links[edit]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia has an article about:
Commons
Commons