Ravi Shankar (spiritual leader)

From Wikiquote
Jump to navigation Jump to search
Pluralism and embracing people of all cultures should be part of our education. The multicultural, multi-religious fabric are the glory and beauty of the planet.

Шри Шри Рави Шанкар (төрсөн 13 May 1956) бол олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн оюун санааны болоод хүмүүнлэгийн зүтгэлтэн билээ. Амьдрах урлаг сан Амьдрах урлаг сан үндэслэгч, оюун санааны амьдрал, Хүмүүнлэгийн эрхэмлэх үнэт зүйлс болоод дэлхийн хүн төрөлхтөн нэгэн гэр бүл байх илгээмжийг түгээн дэлгэрүүлж дэлхийгээр аяладаг.

Эшлэл[edit]

The key is to harness the ancient wisdom and being innovative with the modern.
 • Буян өөрийгөө нөхөн сэргээгдэхүйц байх хэрэгтэй. Ядуурал болоод хараат байдлын гинжин урвал ужгирахаас илүүтэй баялагийг бий болгох нь зүйтэй, ийм л юм. Энэ утгаараа, буяны хамгийн дээдийн хэлбэр бол хүүхдүүдэд зориулан чанартай боловсрол-оор хангах, тэдэнд сайхан зан авир-ыг суулгахыг чухалчиламаарсанж.
  • Interview with Forbes Magazine (2009)
 • Олон ургальч үзэл болоод бүхий л соёл уламжлалаас ирсэн хүмүүс-ийг хүрээлэх нь бидний боловсрол-ын салшгүй хэсэг байх хэрэгтэй. Олон талт соёл уламжлалтай шашин шүтлэгтэй бүтэц Энэ гариг-ын суу алдар болоод гоо сайхан. Энэ бодол хүүхдэд бага балчираас нь суугдвал ондоошилыг энэрч хайрлана. Бид Самгард хэлээр Васудайва Кутумбакам (Дэлхий бүхэлдээ нэг гэр бүл)гэх үзлийг олон талт соёл уламжлал, олон угсаатанд хүргэх хэрэгтэй.
  Зөв боловсролоор дамжуулан хүмүүсийн зүрх болоод сэтгэлийг өөрчилж нэгтгэж болно. Гол түлхүүр бол орчин үетэй санаачлагатай байхын зэрэгцээ өнө эртний мэргэн ухаанаар тоноглоход оршино. Бид Дэлхийн иргэний хувьд энэ хариуцлагыг үүрэхээ андгайлж тангараглах ёстой.
  • The Hindustan Times (Nov., 2009)
 • Бүх Энд шаардлагатай зүйл бол амьдралыг эв нэгдэлтэй, таатай, жаргалын дээд болгох - үүнийг л Амьдрах Урлаг гэдэг. Гитар тоглоход, бүхий л зургаан утас хөглөгдсөн байх ёстой болдог; бөмбөрийг бас хөглөх хэрэгтэй. Үүнтэй адил амьдралын харилцан адилгүй өнгө төрхийг хөглөх хэрэгтэй болдог. Бидний гэр бүл-дээ, ажлын газар-таа, нийгэм-дээ Амин сүнс-тэйгээ, хүмүүс-тэйгээ, -тэйгээ холбогдох харилцаа энэ бүгдийг хөглөх хэрэгтэй.
  Бие махбод, нийгэм, оюун санааны дүр төрхийг услан тордохуйг нь Амьдрах урлаг гэж нэрлэдэг.
  • Public Talk, Budapest, Hungary (June 2009)
 • Мянга мянган үг ганц удаагийн харсаныг илэрхийлж эс чадах, мянган удаагийн харсан зүйл нь нэгэн хоромын аниргүй юу болохыг илэрхийлж эс дөнгөх. Нэг хоромын аниргүй ямарваа бусад илэрхийллээс илүү ихийг илэрхийлдэг. Эдүгээ хүртэл, хайр аниргүйн чанад оршсоор л. Ямар нэг хэмжээгээр аниргүйг тодорхойлж болох боловч, аниргүйгээс чанагш зүлийг илэрхийлэх боломжгүй. Өгч, тэвэрлээ ч ... ямар нэг зүйл илэрхийлэгдээгүй мэт.
  • Narada Bhakti Sutras (2001)

External links[edit]