Talk:Poland

From Wikiquote
Jump to navigation Jump to search

Unsourced[edit]

 • I judged the Poles by their enemies. And I found it was an almost unfailing truth that their enemies were the enemies of magnanimity and manhood. If a man loved slavery, if he loved usury, if he loved terrorism and all the trampled mire of materialistic politics, I have always found that he added to these affections the passion of a hatred of Poland. She could be judged in the light of that hatred; and the judgment has proved to be right.
 • In this country [Poland] I would like only one thing: to stay here...
  • Hugo Steinhaus
 • It is a very beautiful country. Now I understand why one can love it so much.
  • Pierre Curie, while visiting Poland
 • Poland is a hell for peasants, a purgatory for townsmen, a gold mine for foreigners, a heaven for nobles and a paradise for Jews.
  • A saying from the First German Dictionary
 • (...) the Poland of the fifteenth century was one of the most civilised states of Europe.
  • Poland. A historical sketch (1885)
  • Helmuth von Moltke the Elder, German General Field Marshal
 • We're talking about Poland. Nothing is usual there.
  • Andrzej Sapkowski
 • "For my Poles, nothing is impossible". Napoleon Bonaparte

Quotes about Poland, from Polish Wikipedia[edit]

"Wielka mnogość religii, które się w nich roją, zwłaszcza w Polsce, o której mówią przysłowiowo, że jeżeli ktoś utracił swoją religię, to niechaj jej poszukuje w Polsce, a znajdzie ją z pewnością. Jeżli nie, to będzie mógł uznać, że zniknęła ze świata" Sir Edward Sandys

„państwa bez stosów” Janusz Tazbir

Jan Mączyński „przeciw szlachcie ani duchowieństwo, ani sam król nie był w stanie nic postanowić”

„pokój między sobą czynią, krwie dla różnej wiary i odmiany w kościołach nie przelewać... jako po inszych królestwach jaśnie widzimy” konfederacja warszawska 28 stycznia 1573

Stanisław Witkowski Polska jest „pewną ucieczką wszem narodom”, albowiem „gdy tu kto skłonił, każdego skrzydły swymi ten orzeł zasłonił”

„azyl heretyków”

Zygmunt Krasiński: „Że wojen u nas religijnych nie było, to tylko dowód, że nikt w nic nie wierzył mocno. O to, w co ludzie wierzą, biją się. Wojna jest znakiem życia. Naród polski bywał zawsze leniwy do wojny, do pospolitego ruszenia”

Tadeusz Boy Żeleński: Polsce jako „kraju, który umiał przetłumaczyć renesans na treny po Urszulce, rewolucję francuską na 3 maj, a samego Byrona na miłość ojczyzny”

Słowa pochwały dla polskiej tolerancji dochodziły z wielu krajów Europy. Niemieccy antytrynitarze nawoływali do osiedlenia się w Polsce swoich rodaków pragnących wolności sumienia. W roku 1607 Walenty Szmak zwracając się do Polaków pisał „Ludzie rozmaitego narodu, wygnańce z ojczyzn swoich nie dla żadnej złości, tylko dla samej prawdy i sumienia swego u was gospodę mieli i mają”.7 Inny zaś wybitny pisarz ariański, Marcin Ruar, przyznawał iż przybył do Polski „z powodu złotej wolności sumienia, umocnionej konfederacjami stanów królestwa i uroczystymi przysięgami królów”. Francuzi podobnie Niemcy również nie mogli się nadziwić panującej w naszym kraju tolerancji. Wszyscy zgodnie podkreślali iż mieszkańcy Rzeczypospolitej „mimo różnic religijnych żyją w pokoju”. Z kolei w angielskim czasopiśmie „News from Poland” (London 1642), czytamy, iż Wilno zamieszkują przedstawiciele kilku religii, a mimo to bez trudów wykonują swe praktyki religijne, wszyscy żyją w zgodzie i pokrewieństwie. To co powiedziałem świadczy o tym, że szeroka tolerancja wyznaniowa, o czym mówił Aleksander Brucker rozsławiła nasz kraj bardziej niż zwycięstwa militarne czy unia lubelska.

„News from Poland” (London 1642)-pismo angielskie

Rzym i Genewa potępiały nasz kraj, ponieważ nie podobały im się nasze stosunki wyznaniowe. Zarówno kalwini francuscy, jak angielscy katolicy stawiali ją za wzór swoim władcom. Przykład Polski świadczył ich zdaniem, że państwo nie słabnie przez to, iż „rządzone jest przez ludzi różnych religii, a główne urzędy są im rozdawane bez różnicy”. Mimo iż Polska tolerancja napotkała wiele oporów to jednak miała znacznie więcej sprzymierzeńców niż wrogów, czuła się w miarę bezpieczna.

Kazimierz Wielki, po przyłączeniu grodów czerwieńskich z ludnością ruską. Za politykę tolerancji spotkała go zresztą klątwa papieska

Paweł Włodkowic opowiadających się wyraźnie przeciw nawracaniu niechrześcijan siłą

Bernardo Bonifacio d`Oria, pragnąc zachęciæ głośnego szermierza tolerancji Sebastiana Castelliona do osiedlenia się w tym kraju, pisał do niego tak: „Wielką, a nawet bardzo wielką miałbyœ tu wolność życia według swych poglądów i zasad, jak również wolność pisania i wydawania. Nikt nie byłby cenzorem. Znalazłbyś tu ludzi, którzy by ochraniali Cię i bronili i -co powinno być Ci szczególnie miłe -związanych z tobą wspólną sprawą

Zresztą poziom i wymiar wiedzy serwowanej przez Jagiellonkę zmieniał się chyba na gorsze właœnie z powodu wydziału teologicznego i bezpośrednio z powodu… unii z Litwą, kiedy to potrzeba kształcenia i wysyłania na świeżo ochrzczoną Litwę księży zaważyło na losach nauki polskiej, której potencjał był właśnie na tym polu absorbowany.

Jezuici: "ten znajduje schronienie w Polsce i wszystko mu tu wolno bezkarnie."

Jan Mosdorf przed wojną okrzyczany jednym z największych antysemitów polskich, a który został rozstrzelany za pomoc Żydom).

Należałoby zapytać skąd więc tak dużo tych "niezależnych autorytetów" wmawia światu, a przede wszystkim Polakom, że są nietolerancyjnymi ciemniakami, szowinistami, ksenofobami itp. Sprawa wydaje się w tym wypadku bardzo prosta, jest to stary system wykorzystywany przez złodziei - ukraść i krzyczeć: "Łapać złodzieja!" Przypatrzmy się dlaczego domagają się tolerancji i jak ją rozumieją nasze "niezależne elity".

The country used to be a superpower from 15th century Jagiellon Poland to mid-17th century, when in 1648 the Polish-Lithuanian Commonwealth was ravaged by the Khmelnytsky Uprising (1648–1654) and The Deluge (1648–1667) which started at the same year. During the wars the Commonwealth lost an estimated one-third of its population (relatively higher losses than during World War II) as well as its status as a great power.

The Polish-Lithuanian Commonwealth formed in terms of territory the largest state in Europe, discounting the fragmented, fractious non-state the Holy Roman Empire. The Commonwealth had a feared army and a large industrious population, giving it a solid claim to status as a great power or superpower.

Poland was a notable exception, which served as a haven for European Jewry 80-90 percent of the world’s Jews lived in Poland. Poland, which had been uniquely tolerant and ethnically as well as religiously diverse, officially confirmed its status as "a place of shelter for "heretics" " in the Confederation of Warsaw of 1573 the first toleration act in Europe.